[hg] galaxy 1476: Better fix for interval_maf_to_merged_fasta wh...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
| Threaded
Open this post in threaded view
|

[hg] galaxy 1476: Better fix for interval_maf_to_merged_fasta wh...

greg
details:   http://www.bx.psu.edu/hg/galaxy/rev/77f8bf51b2ae
changeset: 1476:77f8bf51b2ae
user:      Greg Von Kuster <[hidden email]>
date:      Fri Aug 22 10:39:58 2008 -0400
description:
Better fix for interval_maf_to_merged_fasta when no strand column in input, added functional test.

4 file(s) affected in this change:

test-data/13.bed
test-data/interval_maf_to_merged_fasta_out3.fasta
tools/maf/interval_maf_to_merged_fasta.py
tools/maf/interval_maf_to_merged_fasta.xml

diffs (716 lines):

diff -r 973d6cbeea87 -r 77f8bf51b2ae test-data/13.bed
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/13.bed Fri Aug 22 10:39:58 2008 -0400
@@ -0,0 +1,96 @@
+chr16 20682314 20682813 ENSG00000005187
+chrX 123339504 123340003 ENSG00000009694
+chr3 52503897 52504396 ENSG00000010327
+chr6 112089190 112089689 ENSG00000010810
+chr6 112089249 112089748 ENSG00000010810
+chr6 112089261 112089760 ENSG00000010810
+chr2 31310208 31310707 ENSG00000013016
+chr22 16598265 16598764 ENSG00000015475
+chr22 16598139 16598638 ENSG00000015475
+chr22 16596941 16597440 ENSG00000015475
+chr22 16596908 16597407 ENSG00000015475
+chr12 101335726 101336225 ENSG00000017427
+chr12 101320236 101320735 ENSG00000017427
+chr12 101320163 101320662 ENSG00000017427
+chr12 101313809 101314308 ENSG00000017427
+chr7 99282701 99283200 ENSG00000021461
+chr7 99263073 99263572 ENSG00000021461
+chr19 38013262 38013761 ENSG00000021488
+chr3 52206685 52207184 ENSG00000023330
+chr3 52206657 52207156 ENSG00000023330
+chr10 101532011 101532510 ENSG00000023839
+chr10 101531994 101532493 ENSG00000023839
+chr5 71651457 71651956 ENSG00000049883
+chr3 52796382 52796881 ENSG00000055957
+chr3 52786149 52786648 ENSG00000055957
+chr6 166698400 166698899 ENSG00000060762
+chr6 166698708 166699207 ENSG00000060762
+chr16 2029817 2030316 ENSG00000065057
+chr10 126075862 126076361 ENSG00000065154
+chr10 126075869 126076368 ENSG00000065154
+chr10 123223889 123224388 ENSG00000066468
+chr10 123227846 123228345 ENSG00000066468
+chr10 123229123 123229622 ENSG00000066468
+chr10 123229361 123229860 ENSG00000066468
+chr10 123229555 123230054 ENSG00000066468
+chr10 123231339 123231838 ENSG00000066468
+chr10 123231360 123231859 ENSG00000066468
+chr10 123287470 123287969 ENSG00000066468
+chr1 92746841 92747340 ENSG00000067208
+chr1 92860438 92860937 ENSG00000067208
+chr3 151165384 151165883 ENSG00000070087
+chr16 56546748 56547247 ENSG00000070729
+chr16 56475004 56475503 ENSG00000070729
+chr8 145589254 145589753 ENSG00000071894
+chr1 159899157 159899656 ENSG00000072694
+chr1 159899076 159899575 ENSG00000072694
+chr4 5763326 5763825 ENSG00000072840
+chr2 70753968 70754467 ENSG00000075340
+chr2 70744123 70744622 ENSG00000075340
+chr2 70744138 70744637 ENSG00000075340
+chr2 70742773 70743272 ENSG00000075340
+chr2 70744065 70744564 ENSG00000075340
+chr3 172801314 172801813 ENSG00000075651
+chr3 172812085 172812584 ENSG00000075651
+chr4 74565827 74566326 ENSG00000079557
+chr19 10684644 10685143 ENSG00000079805
+chr19 10689340 10689839 ENSG00000079805
+chr19 10689256 10689755 ENSG00000079805
+chr13 93889844 93890343 ENSG00000080166
+chr2 151974175 151974674 ENSG00000080345
+chr2 151974202 151974701 ENSG00000080345
+chr5 113796627 113797126 ENSG00000080709
+chr5 113725416 113725915 ENSG00000080709
+chr5 113725066 113725565 ENSG00000080709
+chr2 165249579 165250078 ENSG00000082438
+chr2 165249502 165250001 ENSG00000082438
+chr4 187745932 187746431 ENSG00000083857
+chr2 27572711 27573210 ENSG00000084734
+chr1 111758461 111758960 ENSG00000085465
+chr11 49124766 49125265 ENSG00000086205
+chr11 49124879 49125378 ENSG00000086205
+chr7 26298700 26299199 ENSG00000086300
+chr7 26297541 26298040 ENSG00000086300
+chr16 80625865 80626364 ENSG00000086696
+chr19 54159879 54160378 ENSG00000087086
+chr16 55552764 55553263 ENSG00000087237
+chr3 187840344 187840843 ENSG00000090512
+chr3 187840445 187840944 ENSG00000090512
+chr4 25358148 25358647 ENSG00000091490
+chr3 113535219 113535718 ENSG00000091972
+chr3 113534107 113534606 ENSG00000091972
+chr15 40483770 40484269 ENSG00000092529
+chr15 40427094 40427593 ENSG00000092529
+chr15 40481381 40481880 ENSG00000092529
+chr15 40457707 40458206 ENSG00000092529
+chr15 40438491 40438990 ENSG00000092529
+chr1 120055534 120056033 ENSG00000092621
+chr1 120063274 120063773 ENSG00000092621
+chr6 159106769 159107268 ENSG00000092820
+chr6 159106768 159107267 ENSG00000092820
+chr6 159106766 159107265 ENSG00000092820
+chr9 111041832 111042331 ENSG00000095203
+chr9 110974075 110974574 ENSG00000095203
+chr10 94822723 94823222 ENSG00000095596
+chr10 94823138 94823637 ENSG00000095596
+chr10 29005931 29006430 ENSG00000095739
diff -r 973d6cbeea87 -r 77f8bf51b2ae test-data/interval_maf_to_merged_fasta_out3.fasta
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/interval_maf_to_merged_fasta_out3.fasta Fri Aug 22 10:39:58 2008 -0400
@@ -0,0 +1,480 @@
+>hg18.chr16(+):20682314-20682813
+ctgtggatcagaggaccctgtgccagatcatacaactccttgcagttcatgtaaggactcggattttacctggagtggaaaaagaagcactgaaagatttgagcaggggagtaacctgatagcgtttatgtttAGTCCTGCCACTTCGACAGATAAACGCACCAATGGGCTTGATGAGATTTAGGCCAACCCATAACCGCCCCTCAACTTCTTTCCTTTCAATTTCAAAACTCCTCTATGGCTTCCTCCATCTGTTCTTCCTTCTGAGAAGTGCTCTCTCTGCCCCTTTACAGAACTAACCACTTCGGCAACTCCTTGGACACTTTCCTTCTTGTTAATAATTTGCTTTCTCCGCCCCTCAAAAGCTTGCTGTTTCTGTAAATCATTACCTGTAAGAGGAACCGCTGGGAGTCCTGTAAACTTTAGCCCAGAGCTTGGCTCCTCCTCCAGAATGTCTCCACCAATCAAGGAAAGTGTTTTGGGCCAGTCTTGCTCCTCC
+>mm8
+GTCTGGGTCAGAGGACA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTCCCTCCTAGTAACGCACTGCCTTCCCAGCCTACTAAAACTCTGCTGTGTGTACAGATCATTACCTGTAATAAGACAGGCCAGGGTT-ATGTAAACAT----------TCACGCTCCTCCCACCAA-TATATCCACCAATTAAGGAAAGCACTGCCGGCCAGTCTGACTCCTCC
+
+>hg18.chrX(+):123339504-123340003
+CTACTGATTAGTAGTTTTGTTTTTTTTTTCTTTCCTCCCTCAAGCTTTAGGAGTTGTAAAAAGAATAATAATAGTTCAAGGCAGTATTAAAACCACAGCTGTAAGTAATAAAAAGTGCATTTCCTGAATATAATACAAATGTAACTTTAACAAACTAAAGGCACGAACCAACCAAATACGTATTACAAACTAGAAATGCACAGTTCAAGGTAATCACTATTAAGTAAAAGCTTCAAATATTTGTTTCTAATGGATATTTAAAGCAGTTTGAAAATGATACATCATCAATGAATTGCAAAAACGTATAATTGCTTAAAATATAAGCAAAATAGACTCTAATATTGACATTTTGGATTTGTGATAAAATACATAATCACATTTATGAATGCACTCTCTATATACAGTTCACAAATTATTTTTCCATTAATTTAAAAGAACATCAGAGGTTCTAGGAACTTAAGGTCCATTTTTAGGTTGGTGTGGAGGTATTCAAATTTTC
+>mm8
+CAACTTGTTA-TACCTTTTTTTTTTTTTCTTTTCCTCCTCAAAACTTTAGGAGTTGTAAAGAGAACAATAATATTTCAAGGCAGTATTAAAACCACAGTTGTAAGTGATAAAAAGTGCATTTCCTGAATATAATACAAATATAACTTTAGGTAACCAAAGGCACAAACTAACTAAATACATATTACAAACTAGAATTGCACAGTTCAAGGTAATTACTATTAAGGAATAGTTCCAAATATTTCTTCCTAATGAATATTTAAATCGGTTTGAAAATGATACATCACTAGTGAGTTGCAAAAGAGCGCAATCACTTAAAATAGAAGCAAAATAGGCTCCAAGATTGACACATTGGGTTAGTGATAAAATAC---ACCACATTTAAGAATGCACT-TTTATGTACAGTTAACAAATTATTTTCCTATTGACTTCAAAGAATGTCAGAGGTTCTAGGAACTTAAGATCTATTTTTAGGTTGGTGTGGAGGTATTCAAATTTTC
+
+>hg18.chr3(+):52503897-52504396
+CGGGCAGGACCAGCGGCTCAGGAGTGGCTGGGGCTAGTGAGGGGATGTGGGTCTGGTGGGCTAGCAGGGTGCCTGTAGCGAGTCAGAGCCCCATGAGCGCCCTGGAGTTGGAAAGGTGGAGGCAGGAACAGACAGACCCATTCAGGGGCTGCCCTGCCTTCCGCCGACCAGCACCCCAGGAGCCTCTGAATGAAACACACTGGGCTCGCAGGCGGGGGACTCGTTCACGTGTGCCTTTGGATTTGCTTCAGAACCTCTGATAGAGCCCAGGTCCCGGGGCTCATGGTGGCCTGGACTTCCAGGTTGTGATGCCAGGAGGGTCCCAGCCGGGAAGCCCCGAGCAGGGCTCAGGCCGCCCATGGGGGGTCAGTGGCCAGCACCTTCCCTTCCGCCTGCAGGCTGCTGATATGCAGGAGGAAATCCTGGCGGGTTCCTGTGGGGGTGAGCTGGCGGGGCCTCCGGGCTGCTTTTAAGGCCACTGCCCGCCCCGTCCCGCCTG
+>mm8
+--------------GGCTCAGGAAGGCCTGAGGCTGGT-AGGGGAGACCAGTCTGAGGGGCTAGCATGGTGTTTCCACC------------------TCTACTGGTGTCTGAAAGACTGAGGCAGCTGGGGGCCAGCCAGCCCAGGGGCTGTCCAACCTCCTAGGCACCAGAACCCCGA-AGCTTCTGAATG-AAAAAGCCAGCTTGACAGATGGGAAAATTATTTATTGGTGC--TTAAATTTGCTTTAGAATCTCCCCTAGACCCCAGG-CAGGTGGCTAATGGTGGTCTGGACCTCTAGACTATGGTGCCAGGGAGGTCCTGGCCAGGAAGCCCTGAACAGGGCCCAGGTCGTCCATGGGGGGTCACTGGCCAGCGTCTTCCCTTCCGCCTGCAGGCTGCTGATACGCAGGAGGAAATCCTGGTGGGTTCCTGTGGGGGTGAGCTGA---------CGGATAGCTTTTAAAGCGGCTGCCCACCCTGTCCTGCCT-
+
+>hg18.chr6(+):112089190-112089689
+AAACATGAAAAAAAATTTTATTGTTTTAGACAAAGAGGCCACTTTTGGAAAATAATACTTTTTTTTTTTTAGTTGAATCAGGTGAAGACAGAGTTAAAATCACATAGGATTTGCATTTTTAAAAAAGGAAAGCACTAGGATTGTTGGCACTGGAGTAACTATTTACACTGAACAGAGGTTTGGCCTTTTACATAACATCGATACAATGCATTTTCCAAAGTCTGAGAAATAACAAGGTTCTGTCTCGAATGCTTCACAGAGGAGGTTCGGATTTGGGGACAAGTGTCATTAATGAGGGCCATGGAAGTTCGTCAGCTTCAGAGTCACATGCAATCTGATCCTGGGCGGTTCCGCTGCTGGGGAGCAGCTGGCTACGGAATTGAAAGCTAATGGGGAGGGGTGGGGCAGCCTCTGGGACAAGGCCTCTCTCCGCAGACCCGGGCCTTACAGGTTTTCACCAGGTTGGTACTGGGGCTCTGTCGCGGTAAAGTAGTCTTCC
+>mm8
+AAACATGAAAAAAAATTTTATTGTTTTAGACAAAGAGGCCACTTTTGGAAAATAATACTTTTTTTTTTTTAGTTGAATCAGGTGAAGACAGAGTTAAAATCACATAGGATTTGCTTTTTTAAAAAAGGAAAGCACTGGGATTGTTGGCACAGGAGCAGCTATTTACACTGAACAGAGGTTTGGCCTTTGACATAACATCGATACAATGCATTTCC--AAGTCTGAGAAATAACACGCTTCTGTCTCAGATGGTTCACAGAGGAGGTTCGGACTGGGGGACAAGTGTCATTAATGAGGGCCGTGGAAGT---TCAGCTTCAGAGTCACATGCAATCTGATCCTGGACGGTTCCGCTGCTCTGGGGCAGCTGGCTACAGAATTGGAAGCTAATGGGGAGGGGTAGGGAGGCCTC-GGGAAGAGGC----GTCTGAAGCGCAGGCTCTCACAGGTTTTCACCGGGCTGATACTGGGGCTCTGTGGCCGTAAAGTAGTCCTCC
+
+>hg18.chr6(+):112089249-112089748
+TTTTTTTTTTTAGTTGAATCAGGTGAAGACAGAGTTAAAATCACATAGGATTTGCATTTTTAAAAAAGGAAAGCACTAGGATTGTTGGCACTGGAGTAACTATTTACACTGAACAGAGGTTTGGCCTTTTACATAACATCGATACAATGCATTTTCCAAAGTCTGAGAAATAACAAGGTTCTGTCTCGAATGCTTCACAGAGGAGGTTCGGATTTGGGGACAAGTGTCATTAATGAGGGCCATGGAAGTTCGTCAGCTTCAGAGTCACATGCAATCTGATCCTGGGCGGTTCCGCTGCTGGGGAGCAGCTGGCTACGGAATTGAAAGCTAATGGGGAGGGGTGGGGCAGCCTCTGGGACAAGGCCTCTCTCCGCAGACCCGGGCCTTACAGGTTTTCACCAGGTTGGTACTGGGGCTCTGTCGCGGTAAAGTAGTCTTCCAGGAAGCTCTGCAAGTACTCAAAAGTGGGGCGTTCTTCAGGGTCCTTTTTCCAGCAGTG
+>mm8
+TTTTTTTTTTTAGTTGAATCAGGTGAAGACAGAGTTAAAATCACATAGGATTTGCTTTTTTAAAAAAGGAAAGCACTGGGATTGTTGGCACAGGAGCAGCTATTTACACTGAACAGAGGTTTGGCCTTTGACATAACATCGATACAATGCATTTCC--AAGTCTGAGAAATAACACGCTTCTGTCTCAGATGGTTCACAGAGGAGGTTCGGACTGGGGGACAAGTGTCATTAATGAGGGCCGTGGAAGT---TCAGCTTCAGAGTCACATGCAATCTGATCCTGGACGGTTCCGCTGCTCTGGGGCAGCTGGCTACAGAATTGGAAGCTAATGGGGAGGGGTAGGGAGGCCTC-GGGAAGAGGC----GTCTGAAGCGCAGGCTCTCACAGGTTTTCACCGGGCTGATACTGGGGCTCTGTGGCCGTAAAGTAGTCCTCCAGGAAGCCCTGCAAGTACTCGAAGGTCGGGCGCTCTTCCGGATCCTTTTTCCAGCAGTG
+
+>hg18.chr6(+):112089261-112089760
+GTTGAATCAGGTGAAGACAGAGTTAAAATCACATAGGATTTGCATTTTTAAAAAAGGAAAGCACTAGGATTGTTGGCACTGGAGTAACTATTTACACTGAACAGAGGTTTGGCCTTTTACATAACATCGATACAATGCATTTTCCAAAGTCTGAGAAATAACAAGGTTCTGTCTCGAATGCTTCACAGAGGAGGTTCGGATTTGGGGACAAGTGTCATTAATGAGGGCCATGGAAGTTCGTCAGCTTCAGAGTCACATGCAATCTGATCCTGGGCGGTTCCGCTGCTGGGGAGCAGCTGGCTACGGAATTGAAAGCTAATGGGGAGGGGTGGGGCAGCCTCTGGGACAAGGCCTCTCTCCGCAGACCCGGGCCTTACAGGTTTTCACCAGGTTGGTACTGGGGCTCTGTCGCGGTAAAGTAGTCTTCCAGGAAGCTCTGCAAGTACTCAAAAGTGGGGCGTTCTTCAGGGTCCTTTTTCCAGCAGTGGATCATGAGCTC
+>mm8
+GTTGAATCAGGTGAAGACAGAGTTAAAATCACATAGGATTTGCTTTTTTAAAAAAGGAAAGCACTGGGATTGTTGGCACAGGAGCAGCTATTTACACTGAACAGAGGTTTGGCCTTTGACATAACATCGATACAATGCATTTCC--AAGTCTGAGAAATAACACGCTTCTGTCTCAGATGGTTCACAGAGGAGGTTCGGACTGGGGGACAAGTGTCATTAATGAGGGCCGTGGAAGT---TCAGCTTCAGAGTCACATGCAATCTGATCCTGGACGGTTCCGCTGCTCTGGGGCAGCTGGCTACAGAATTGGAAGCTAATGGGGAGGGGTAGGGAGGCCTC-GGGAAGAGGC----GTCTGAAGCGCAGGCTCTCACAGGTTTTCACCGGGCTGATACTGGGGCTCTGTGGCCGTAAAGTAGTCCTCCAGGAAGCCCTGCAAGTACTCGAAGGTCGGGCGCTCTTCCGGATCCTTTTTCCAGCAGTGGATCATGAGCTC
+
+>hg18.chr2(+):31310208-31310707
+AAGCAGGGAGTGTGATGAATAGGTCAACTCTGTCCTCGCAGCCGTCCCTGAGAGGGCGCTGTTCCCAAATCGAAGCCCCAGAGGCGGAGACTGAGACACCGGCACTCTCCCACTGGACTGGGTCAGCATCCCTCTCCCCGCGCGGCCGCAGGTCTAGAGCTGAGCGCCTGCCCACAAACATGGCGGCGCCCTGCGCGGCTTCCCGTCGCCGCAACCGTGGGGCCGGCCCTGCCTTGCCAGTACTAGGGGACTTCCTCTGCGCGCCGGCTTCCTGCCCAGCTGGCATTTAAACCACCGCCTGGGGCTGCAGGATGCTGCTGCGGATGCAGAGCTGTCCGCGGGCTGGGCAGCGTCGCCGTCTCCCCTGAGCCGCCTCGGTCCGGCAGGAGCGGAGCCGAAGCATCCCTTGCTGCACGCAGGGCAGAGCAGGCGAGGGCTGGGGGCCGATCGGGGACCCCGGCTTGGGACCCCGGCATCTGGCAGTTTCCTTGCAGGTTCA
+>mm8
+AAACAGAG-----------TAGGTCAAGGCTGTCTTAGTCTCCGTCCTTGAGAGGGCGCTGCTCCCAAGTCAAATCCCCAG-GGCTGGGAAAGAAATGCCTGCGCTTTCCCACAGGACTCTGGCAGCAGCTTTTTGCCCGCGCGGCCGCA-----------GAGCGCCTGCCCATAGACATGGCGGCGCCCTCCTTGGCTTCGCGTCGCCCTGACCGTGGAGCTGGCCGGGTTTTGCCAGTTCTCGGGGACTTCCTGCACGT-----------------CTGGCATTTAAACGCGCGCCGGGGGCGGCGGGATGCTGCTGCGGATGCGGAGCTGTGTGA------------GCCGCTGCCTACCCGGCGCAGCCTGGGCTCCGCAGTAGCGGAGCTCGAGCATCCTTTAGTC-----------------------------ATCTATCTGGGGA----GACCTGGAACTCAGGCTT----CGGCTTCCCGGCAGGTTTG
+
+>hg18.chr22(+):16598265-16598764
+GGGCTCCGTCTACACTGGAAGCAGCTATACAGCTGTGACCACATCGAGCTTTAGCCAGTCACACTTCTGGAACTGTCCGTTCAGTCCATCCCCTAGAGCAAGAAAGGAGAAAAAGCCAGAATCAGCTAGGCTCATTCACAAACCAGGCTCCAGAGCTCTGTGCCACAGTAGAGCAAAGCTGGGGTTTATGCAAAAACATGTTCTCCAGACCCCTGAAGTCCTATCCGTGCATCCTACTTTTTGCTACATGGGGGCAACTGCAAAAACAGGCCGTTCAGGCGGTGAGGTGGGTATTCACATCTCCAAGGCACTGACGGTGTCAGGAGGCCCCTGCTGGGTCAGAGGAATCACGATTCTGCCTCAGCCCTCAGTCTCTGGTAAGCTGTCCATACAGACTGCTGCACACGTCTTGCCCACCCTTTCCCCCTTTACATGGGTGTTGGTAAAAGCTGTCCAGGAATGGTCTCAGGCTTACCTCCTTCCAACAATTCAGCTGGGT
+>mm8
+TGGTCGCGGTTCCTCTGGAGGCAGTGTCACCA--------------------------TCGGGCTTGTGCGGGC-TCC--TCAGTCCATCTCCTAAGAAAGAGG---------CAGCAGAGTAAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr22(+):16598139-16598638
+GACATTTTCATTCAAGTATATTAATGTAGATATTTTAAAGTGGGTTATAAGTTTAACATTGTCTTTAAAATAGAAGTCACAGCTATCTTCCAGCCTGTCTTCTCTAGGAACGCTGTTGACATGCCAGGGCTCCGTCTACACTGGAAGCAGCTATACAGCTGTGACCACATCGAGCTTTAGCCAGTCACACTTCTGGAACTGTCCGTTCAGTCCATCCCCTAGAGCAAGAAAGGAGAAAAAGCCAGAATCAGCTAGGCTCATTCACAAACCAGGCTCCAGAGCTCTGTGCCACAGTAGAGCAAAGCTGGGGTTTATGCAAAAACATGTTCTCCAGACCCCTGAAGTCCTATCCGTGCATCCTACTTTTTGCTACATGGGGGCAACTGCAAAAACAGGCCGTTCAGGCGGTGAGGTGGGTATTCACATCTCCAAGGCACTGACGGTGTCAGGAGGCCCCTGCTGGGTCAGAGGAATCACGATTCTGCCTCAGCCCTCAGTC
+>mm8
+GA---------------------ACGCAGAGA-TGTCCAGTGAATCACCAGCTTGGCCACCACCTGGAAATAGGAGA--CAGCTGTTCTCTGGCCTGTCTTCAGGCCAAGGTCTTTC-------CATGGTCGCGGTTCCTCTGGAGGCAGTGTCACCA--------------------------TCGGGCTTGTGCGGGC-TCC--TCAGTCCATCTCCTAAGAAAGAGG---------CAGCAGAGTAAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr22(+):16596941-16597440
+CCACACTGCGCGGCAGCACTTCTTTTTAGTATTTGTAAGCTTTTGCCCACTTTCAATTGAGCCAGCCCTAGCGTGGTATGTATTGCATGCTGAACAATATAGAGTTTGTTTTTCCTTTCTGATGATTTTAAACTCTTAAAGAACAGGAAAGCATCTGGTAAGAAGAAATCATGAGTCCGTCAGTGCCCTTACTCATATGCGTCTCCAGTGGCCTCATGTTGTGGTCACAGGAGTTTCCTGTTCACAGCAATGTGTGTGATATGGACCCAGCATCCACTGTCGTGCTTTTAAACTGATTCCTGGGACATAGCTTACCACTGGAACAGCAGACCAGTGTTGCACTGTTTCTAAAGCTAAGCTTTTCCTTATTTATTTTGGTACTACCTAAGTGACTTGGTTTTGACTGTCCCTAAGAGAGGGAACCACTTTGCTGAATTTTTAAAAAGTCCAACTGCTCTTTCATCTTTTATGCTTAGAAACCTGTTCTCTCCAGATGCAC
+>mm8
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr22(+):16596908-16597407
+GTGTTAGGAAGATTTATTTCCAAACAGTGGCCTCCACACTGCGCGGCAGCACTTCTTTTTAGTATTTGTAAGCTTTTGCCCACTTTCAATTGAGCCAGCCCTAGCGTGGTATGTATTGCATGCTGAACAATATAGAGTTTGTTTTTCCTTTCTGATGATTTTAAACTCTTAAAGAACAGGAAAGCATCTGGTAAGAAGAAATCATGAGTCCGTCAGTGCCCTTACTCATATGCGTCTCCAGTGGCCTCATGTTGTGGTCACAGGAGTTTCCTGTTCACAGCAATGTGTGTGATATGGACCCAGCATCCACTGTCGTGCTTTTAAACTGATTCCTGGGACATAGCTTACCACTGGAACAGCAGACCAGTGTTGCACTGTTTCTAAAGCTAAGCTTTTCCTTATTTATTTTGGTACTACCTAAGTGACTTGGTTTTGACTGTCCCTAAGAGAGGGAACCACTTTGCTGAATTTTTAAAAAGTCCAACTGCTCTTTCATCTT
+>mm8
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr12(+):101335726-101336225
+CATTTTCCTTTTTTGCCTCTGCATTCAGCATTTCTACTTCCAATCTCCCTCCTCTGCTCTTTCTTCTTTCCTCTGATCTGCAGACTTGCTTCTGTCCCCTCCTTCTGTTCCCctcctggatgtgtctttggccaacctttccttctctgagacttcgtgttcttgttggtagatgggggctgatactgtaaacatcacaaaaataATTGCATTGAGAACAAGTGGTTCCCATGGTGTCCCTTTGAATGAGCTCAGAATGCCCAGGCTCCATATGATGCAGGAGACAGCACTCATGCTGGAGAGGGGTCTAGACCTCAGTCACAAGACCCACCATTCCAGAACTTTGGGACTCATCTCTTGACACCTACCCCCTCCCCAGTTAGAAACCAAGAGGCGCTGGGTCACCTGGGAAGAGAAAGAATGAATCTGCCTTTGCCCCAGCAAGCACGCTTTCCTGCCACATTCACCTAAAAGTCTTTTCTGAGATCCTTGCTTCCTG
+>mm8
+--ATGTCCCTCTTTGCCTGCTTGCTCACAGTTCCTAGC-CCAGTCTTTTTTCTCTG----------GGACCTCTGATTTTCCGAGTTGCCTCCGTTACCTCCTCCTGTTCCCCTTCTGGGTGTGTCTTTGGCTCACCTTTCCTTCTCTGCAGCTTCGTTTTCTTGTTTGTCGATAGGGACGGGGACTGCAAACATCACAAAAATAATTGCATTGAGAACGGGTGGCTCCTGTG-----TCTTTGAATCTGCCCAGAATGCCTGGGCTCCATAGGAAACAGAAGCTAGCTTTACTGCTGGAGAGGGTTCTACACCTCAGGCACCAGAGCCGAGGTGCCCGAGCTTTGCGCCTTATCTC-TAATACCCACTTCCTCTTCAGCT---------------------------AGAAGGAACA---------------------------CTCCTTTTCCCTTAATTTGCACAGTGATATCCTTTCTGACTCTTGTGCCCACCG
+
+>hg18.chr12(+):101320236-101320735
+ATCACTCCTAAAGACAATGTTGGAATGTTTACTTGTGTATTTCATTGGGGGAAACGCCCATCTTTTAAATGTTATCAAACTTATTTTTTGGTAGGTGTTCCAAAGTTTAACAGGTAACTCGTGCAGAGCAAAGGATCCTGCGGTGGCATGTCACTCTTCACTCCTCAGGAGGGTCTTCCTACATCCTGTAGTTCTTGTTTCCTGCACTCCCTCTACTTGCGTTCTTCAAATGTACTTCCTATAAATAAAGGAGAAAAAGTGACATTAACTTGATGAAGTTTTATGTATCCATCTATTTCTAACATTGGGCCTCAACCTTCCATGTCTTACGCCTTACCAGTTGAGCTAATAGAGAGCTTGAACCTTGGTTTTCCTGAGAAGGGCATGTATAGGTGGACAGGCCCTTAGTACTTTTGCCAAACCTCACTCAGGCATCTTCTATGTACCCCTGGTGGCGTGAATACCACAGACAGCTTTATAATCACACAAAGATGAGATT
+>mm8
+AGCACTCCTAAAGACGATGTTGGAATGTTTACTTGTATATTTCATTGGGGGAAATGCCCATCTTTGTAATGTTATTGGACTTATTATTTGGTAGGTGTTTCGATGTTTTGCAGGTTGCTCAAGC--AGCAAAGGATCCTGCGGTGATGTGGCATTTTCTGCTCCGTGGGAGGCTCCTCCTACATTCTGTAGGTCTTGTTTCCTGCACTTCCTCTACTTGTGTTCTTCAAATGTACTTCCTGCAAATAAGAAAGATAAGCGGCCATTAAGTTGTTGTGGTTTTCTATATCCAT----TTCTAACACTGGCCCTCAGCCTTTTGTATCTTATGCCTCACCAACCTATCTTAAGGAGGGTTTGAGTCTTGAATTCTTTGAGAA----ACATACAGATGGTCAGGTCTTTAGTTAATTCAACCAAACTTGACCTGGCT--CTAGGAGCACCCA---TAGCATAGGTACC----ATTGCTTCATAATTACACCAAGAGGCTACC
+
+>hg18.chr12(+):101320163-101320662
+TTTTCTATAGAACATTATTGATAAAAGATCAACAGCAATCTACCAACTCCAGGACCATTTTTGCAAGGTGCAAATCACTCCTAAAGACAATGTTGGAATGTTTACTTGTGTATTTCATTGGGGGAAACGCCCATCTTTTAAATGTTATCAAACTTATTTTTTGGTAGGTGTTCCAAAGTTTAACAGGTAACTCGTGCAGAGCAAAGGATCCTGCGGTGGCATGTCACTCTTCACTCCTCAGGAGGGTCTTCCTACATCCTGTAGTTCTTGTTTCCTGCACTCCCTCTACTTGCGTTCTTCAAATGTACTTCCTATAAATAAAGGAGAAAAAGTGACATTAACTTGATGAAGTTTTATGTATCCATCTATTTCTAACATTGGGCCTCAACCTTCCATGTCTTACGCCTTACCAGTTGAGCTAATAGAGAGCTTGAACCTTGGTTTTCCTGAGAAGGGCATGTATAGGTGGACAGGCCCTTAGTACTTTTGCCAAACCTCA
+>mm8
+TTCTCTATAGAATGTTATTGATAAAGGACCAACAGCAATCTACCCACGCCAGGACCACTTTTGCAAGGTGCAAAGCACTCCTAAAGACGATGTTGGAATGTTTACTTGTATATTTCATTGGGGGAAATGCCCATCTTTGTAATGTTATTGGACTTATTATTTGGTAGGTGTTTCGATGTTTTGCAGGTTGCTCAAGC--AGCAAAGGATCCTGCGGTGATGTGGCATTTTCTGCTCCGTGGGAGGCTCCTCCTACATTCTGTAGGTCTTGTTTCCTGCACTTCCTCTACTTGTGTTCTTCAAATGTACTTCCTGCAAATAAGAAAGATAAGCGGCCATTAAGTTGTTGTGGTTTTCTATATCCAT----TTCTAACACTGGCCCTCAGCCTTTTGTATCTTATGCCTCACCAACCTATCTTAAGGAGGGTTTGAGTCTTGAATTCTTTGAGAA----ACATACAGATGGTCAGGTCTTTAGTTAATTCAACCAAACTTG
+
+>hg18.chr12(+):101313809-101314308
+ATTACTAAAGAAAGATATACCATTTTATTATGACACTCTAGCCATACATTTTCAAAATATGCTTATTAAACAGTAAATGTAAGATAATGATTCAATTAGTTACATTTTTAGAAGTCATTAGGATTGATATTCCTCTGCCATAAGTGAATTGAATAATAATTTCAAATACAATCAGaattaatttaataaaaaatatGCTTTTCAACTAAGACAGATGTAACGAATGGCCAGTCATTATTTTCTGGTTTCAAAGTAGCAGGGGAAATTAATTCAGTGTCTGTAAGTTTATTTATCACACTTGGCCTATAAGTGTGATAAAAATACATGAGGCAAAATACATGATGTAATCCCAATTCTCATAGTTCATTAACTCTTTTACCAAAAAGATCTGACATGGTATTTGGGGCCTTTATGTAAACTGAATATAAGCTGCGTGATATTTGAAAGGTTTTGATATTTTGAATAGACATTTTCATGATACACAGACACAGATAAAAGA
+>mm8
+ATTACTAAAGAAAGATATACCATTTTATTATGACACTCTAGCCATACAATTTCAAAATATGCTTACTAAACAGTAAATGTAAGATAATGATTCAGTTAGTTACATTTTTAAGAGTCATTAGGACAGATATTGCTCTGCCATAAATGAATTGAATAACCACTTCAAATACAATCAGGAGTAATTTGATAGAAGATTTTTTTTTGTG-TAAAACACATACAATGAATGACCAAATATTACTTTCAGGTTTC-----AGTAGGG-AAATCAATTCAGTGTCTGTAAGT-TAATCATCACCCTTGGCCTTTAAGTGTGATAAAAATAAATGAAGCAAAATGTGCGTTGTAATCCAGATTCCCATAGCTCCTTAAATCT-TTAACAAAGAGATCTGATATGCTATTTGGAGCTTTCCTGTAAACTTAATATACACTGTATGATGTTTGCAAG----------------------GTTTAAGGATACAGAGACACCGATAGGAGA
+
+>hg18.chr7(+):99282701-99283200
+TTCTGCTTTGCACAACCCTGGAGGAGTTGCTAGGTCTTGTTCCCATCTATTCTACTGGAAGAACTGGTTCTCTTCCACGTGGAAACCATGCATTTAAAAGGAAACTGGGATATAGTGACTGGAAACCACACCATTTGCCTTGATTCCACCATCCCCCTTCCATATGCTTACAGGAGGCTACACATTCAAGATAAATCTTTATTGagcatctagtatagagcctgccacccagtagatagttactaaatatttgttaaattcatgaTGCCTGTTTAACACATTTTCTACAACTATGGAGATCTCTAAAACTTACGTAGGACAAACTGCTTCTGCTTTGAACTCAAGCCTTTAGGTCCAATGGGATTTCTGAAAAGTGCCTTAAGTTTTGCTGAAGATGAAGAATGGAAGAGAATACGAACATTGCTATCTCCAGCTTTCACCAGTGTAAAATTCAAGGAAGTAAGAAAATAAGGTGATTTATAATTAGAAACTTAAAGGA
+>mm8
+TCTTTTTTTGCAAATGCTTGAAAGACACTGCAGGGCTGG--CCTAT----TCTCATGGA-------------TTCTGCAAGGGCGATTTTCATTTAAAGTGAGATGGTCATAGAAAGATGTGAAGCTGTGCCAGATGGATAGATATCACCTTCA----TTTATAGGATTACAGAAATTTTCA--------GTAGAAGATTGTTGAACATCTAGTA-AGATCCAGAAAATT-----ATAGT-----AATGTTTGTTAAATAAATGATGCTTGTTTAATATACTTTCTAAAATTGTGAAGATTATCATAATTTTAATATGATAACCTTCTTTCCATTTGAACCTTAGTTTTTTGGGCCAGTGGGATTCATGAAAAAGGCCATTACCATATCTGAGGATGAAGAATGGAAGAGACTTAGAACACTCCTGTCTCCAACCTTCACCAGTGGCAAACTCAAGGAGGTGATTAGAGAGGGTGTTC-----------ACTTAAGGAA
+
+>hg18.chr7(+):99263073-99263572
+gctttctaaaaagaattatttttatttgggaataaagcattgcaatgggaatatgcgtgccaaggtaaactatgtgcttattcaggtaggtaaagtaagacaaagtttaaaaaaataatgagaaggattacatatttgttttggaatgattatccttggctataaagatcaataacaagactgacatcagtttgaggttggacaggcagttgctgggcagatgttcttgcagaagtatttttctttaggttCCTGAGAATCTATAACCTTTGGGCTTACCAATAGCAGTGACTGATTTGTTTACTGATTGTTCACAGAATAGGAAATCAAAGGAGGCCAAAATAAGGACAGCCATAATTATTTGCCAATTGTCAATTTGAAAAGGGTACCCAAATCCCTCCATATGAGGAGTAGCATAAGTGGCTTTTCTACTGGCTGCCGCTGTAGACCCACCTCCTTCTCCAGCACATAAATATCGCTGTTAACATTAACTAAATCA
+>mm8
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CACAGAATATAAGCTCAAAGG---TCAGAGTAAGAAAATGCATGACCCTTTGACAAATGCCAGGTGAGAAGCCACACCAGACCTACAAGTT--CGAGCATTGTGCAAGTGGCCCTTGTACTGGCTGAATCCCTGTAACCTCCTCCTTTCCCAGCAAATAA-----ATAGACTGGCCTCACTAGATGC
+
+>hg18.chr19(+):38013262-38013761
+ACATCTGAGTATATTTTATTCGTAAGAAAAAAAGGAAGAAATAACCACAAATATTGCTTAAGAAAATAAATTCAGCTGACTTGGCTACAAGAGACGGAGCTTGTTACTCAGGGTCTTCCTCCGGTGGGACCACTTCCATTAGCATCTGAAGGTGCATGGTAATCGGCTCTGAAATAAGAGTCAAAAATGAGTACAGTTAGTTAGACTGAAATTCGAAAGTTTCACTGGAGTTGTTGTGGGTGAGGGTGACATTGTTTTCAGTCTTTGGTGATGCGTCACCTAGACCCTGTGCTCAGGATGGCCAGCTTTCCTGCCTTCTGGTTGGATTTCACACTTTCCTGGCTTCTGTCTTCTCCCAGAATTGCAGGAATAGAAATAAAAACCTCCTAGGAGTGTCCGGAGGGACGACTGCACTTTCCAGTTCAGATGAGCTGAACAGGAGAAACAGGCAGGCTTTTAATCACATTCACTTAATAAATCTTAACTGGCTGTTACAGGC
+>mm8
+ATATCTGAATACATGTTTTCATTAAGAAAAACAGGAAGAAATAACCACAAATATTGCTTACAAAAATAAATTCAGCTG----GGCTACGAGTGATGGA-CCTTTTACTCTGGGTCCTTTTCTGGTGGGACGACTTCCATGAGCATCTGCAGGTGCTTTGTGACCGGCCCTGGAACAGAAGCGAGGCATAGGTGCAGTTAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCTAACCACAGTCACTCAGTTAACACTAAGTGGCTGTAGTGCAC
+
+>hg18.chr3(+):52206685-52207184
+CAGGACCACTCCATTTGTGGGCGATATAGCCAGCTCCACCTCCTCCGGGAAGCCCTTGTTCACAGTTTCCAAAGCAAGCCGCAGGCGGGATGGATCCTGCTTAACACCCCGGCCCAGAACCCCTTGGATCTCCTTCTTCCTCCATGTCCAAGACACCCAGCTTAACAACCCTGTAGCCCCCAACTTGGCCCTAGCGGCACCTCGCCTCGACCTTGCCATTTTATACTCAATTGGGGCGTAGGGTTCTGAAGCCCAGGGTAGTTGGTGGGGAGGCAGCACGAGGGTGCAGGATGAGGTCGGGAAAAGAGACCTCGTCCGCCCACCGCCTAGCGCTTCCTCCTCCCTGCAGGCGAGCCGGGGAATCCCCGGCAGCACCGATATCCGCAGAGCCCAAGAAGTGGGCCTCTCTGCCCCGCCCCCCCGGCTCGCCGAGGGCTACGCGGCGCGCCTGCGCAGAAGAAGGCAGCGCCCAAGGCGCATGCGCAGCGGTCACTCCCGC
+>mm8
+CTGGGCCATTATATTCTTGGGCCATCCATCCA-------TGCAGCAAAGAAG--GTCTGTCATCGAAGCAAAGGCAAGCCCTTCGTTGATCGGAT----CTTAAGACCCTGGCCCGAAA-CCC------------CTTCCTATATGCCCAATAAACCCA-TTT-------TTTTAGCCTGTAG-ATTTCCCCGGGTGGGGTTGGTTTCGACCT--------------CAGCGGGGGCGCAGGAGTCTGACGCATAGGGCTGTTCG-TAGAAGGAGACAAGGGACGAAGGGAAGGGATCCAAA-AAGGGACTTGCCCCGTCCACCGCCCTGCGCTCTTGGCTCC------GGCAGCGTAGG-----CCTGAGACATAGTCAGTTGGAGAGGAACAGAGAGGGACCCTGGCACCTTGCCGGGCCGGCTTC-----GG------CGCGCGCGTGCGC-GCGGCAGGCCGCACCCAAGGCGCATGCGCGGCGGTCACTCCGGC
+
+>hg18.chr3(+):52206657-52207156
+TGAGTGTCCCGCTTCTTCCGCATCCTGCCAGGACCACTCCATTTGTGGGCGATATAGCCAGCTCCACCTCCTCCGGGAAGCCCTTGTTCACAGTTTCCAAAGCAAGCCGCAGGCGGGATGGATCCTGCTTAACACCCCGGCCCAGAACCCCTTGGATCTCCTTCTTCCTCCATGTCCAAGACACCCAGCTTAACAACCCTGTAGCCCCCAACTTGGCCCTAGCGGCACCTCGCCTCGACCTTGCCATTTTATACTCAATTGGGGCGTAGGGTTCTGAAGCCCAGGGTAGTTGGTGGGGAGGCAGCACGAGGGTGCAGGATGAGGTCGGGAAAAGAGACCTCGTCCGCCCACCGCCTAGCGCTTCCTCCTCCCTGCAGGCGAGCCGGGGAATCCCCGGCAGCACCGATATCCGCAGAGCCCAAGAAGTGGGCCTCTCTGCCCCGCCCCCCCGGCTCGCCGAGGGCTACGCGGCGCGCCTGCGCAGAAGAAGGCAGCGCCC
+>mm8
+TGGGCTCCCTTCTTCCGCAGCCTCTCTCCTGGGCCATTATATTCTTGGGCCATCCATCCA-------TGCAGCAAAGAAG--GTCTGTCATCGAAGCAAAGGCAAGCCCTTCGTTGATCGGAT----CTTAAGACCCTGGCCCGAAA-CCC------------CTTCCTATATGCCCAATAAACCCA-TTT-------TTTTAGCCTGTAG-ATTTCCCCGGGTGGGGTTGGTTTCGACCT--------------CAGCGGGGGCGCAGGAGTCTGACGCATAGGGCTGTTCG-TAGAAGGAGACAAGGGACGAAGGGAAGGGATCCAAA-AAGGGACTTGCCCCGTCCACCGCCCTGCGCTCTTGGCTCC------GGCAGCGTAGG-----CCTGAGACATAGTCAGTTGGAGAGGAACAGAGAGGGACCCTGGCACCTTGCCGGGCCGGCTTC-----GG------CGCGCGCGTGCGC-GCGGCAGGCCGCACCC
+
+>hg18.chr10(+):101532011-101532510
+TATATAACATATAGGCTCACACTGGATAAGCTATTTTATAACCTGACTTCTTCAAAGAAAGTTTACATCATGTTTAAACCATGTTTTAGATTCTATATTTTTAATTAAAAATCTAAGGAAGAAGGATATTTCACATTTCTATAAACTCTAAGATCTTGCAGCAGAAGCGAAACTGCACATTTAGGGGTGCCTGCCCCTCTACTGATGCTGCCCTTTGTGGGTCATATGTCCTTAGGAAAATGAAAGACTGTGCACTCTTGATTTGTTGGCCAGCTCTGTTGACATCTTTCAGTGGTTCCTTTTATGTATGGCCACTCCTACAGAGGCCTCTTGTACTTTGGGAACTGGTGAGTCTCCCTGTCCCTAGGGCTTTTTAGTCACATGTCCATCCACTGTTTCAATGTAACATGCATCTAGGCAAGGTTAACGATTAAATGGTTGGGATGAAAGGTCATCCTTTACGGAGAACATCAGAATGGTAGATAATTCCTGTTCCACT
+>mm8
+T-------TCATTGATCCACAATGCTTTCGCTCTTTTATAACTTGACTTTTTCAAACAAAGTTTATATTAC-TTTAAACCGTGTTTTATGTTTTAAGTTCTTAATCAAAA----AACTCAGAGGGGTATTTAACATCTCTGTGAACTCTTAGAGTTC-AAACTGAAGTAAAACCCCACATGCAGGGATGCATAGGTTGTGTACTGGACT-TCCGACCT--------------------------------------------------GCCAACTGCATTAATGTCTCTGATTGGTTCTTTCTAGATTTGGTCACA-CTACAGGGGC----AGGGCTTTGAGAAGTGATAAGCCTCCCAGTATCTGGTGATTCCCAGTCACATGTCTGCTCACTGGGATGACATAGCATTCATC-TAGCAAAGTTAACTATTAAGTTGTCAGGATGAAAGGTCAGCCTTTAATCAG----TGAGGATGGAAAGCAATTGCTCATCTGCT
+
+>hg18.chr10(+):101531994-101532493
+TGAAAGCCTGTATTATGTATATAACATATAGGCTCACACTGGATAAGCTATTTTATAACCTGACTTCTTCAAAGAAAGTTTACATCATGTTTAAACCATGTTTTAGATTCTATATTTTTAATTAAAAATCTAAGGAAGAAGGATATTTCACATTTCTATAAACTCTAAGATCTTGCAGCAGAAGCGAAACTGCACATTTAGGGGTGCCTGCCCCTCTACTGATGCTGCCCTTTGTGGGTCATATGTCCTTAGGAAAATGAAAGACTGTGCACTCTTGATTTGTTGGCCAGCTCTGTTGACATCTTTCAGTGGTTCCTTTTATGTATGGCCACTCCTACAGAGGCCTCTTGTACTTTGGGAACTGGTGAGTCTCCCTGTCCCTAGGGCTTTTTAGTCACATGTCCATCCACTGTTTCAATGTAACATGCATCTAGGCAAGGTTAACGATTAAATGGTTGGGATGAAAGGTCATCCTTTACGGAGAACATCAGAATGGTAG
+>mm8
+--------CAAATTATGT-------TCATTGATCCACAATGCTTTCGCTCTTTTATAACTTGACTTTTTCAAACAAAGTTTATATTAC-TTTAAACCGTGTTTTATGTTTTAAGTTCTTAATCAAAA----AACTCAGAGGGGTATTTAACATCTCTGTGAACTCTTAGAGTTC-AAACTGAAGTAAAACCCCACATGCAGGGATGCATAGGTTGTGTACTGGACT-TCCGACCT--------------------------------------------------GCCAACTGCATTAATGTCTCTGATTGGTTCTTTCTAGATTTGGTCACA-CTACAGGGGC----AGGGCTTTGAGAAGTGATAAGCCTCCCAGTATCTGGTGATTCCCAGTCACATGTCTGCTCACTGGGATGACATAGCATTCATC-TAGCAAAGTTAACTATTAAGTTGTCAGGATGAAAGGTCAGCCTTTAATCAG----TGAGGATGGAAA
+
+>hg18.chr5(+):71651457-71651956
+CCACCCCAACACATAAATCTGGCGAATCATACGCAAATTCCCTCATGCTATATAACCTTCCACTGCTCTTCGTACCTTTGGACAGGAACATACTGTTATTTTAGGGAAGGAAATGGATCAGATACCTTGTCTCCTTCTTCTGCACTACCAAACACCCCAAATGGCGTCCCTAGCAATCAGATTCCAGAAACGTTTCCTCTCCTCTTGAAAGCCCACCGCTCCCTTCACCCAAAAAACAGAATAATCAGGGGCCTAATGAAGCTGTCCGGCCAACCTGCAGGAGAGAGCTGAGGAAGAACCACTTGCCGCGCCAGGAGCATCCCGCGCCGCACTATGGAGGCAGCCATCTTGGAGCGTACCAAAAGGAACAGCCAACGGGTTACGGACAGAGGAAGGGGCGGGGTTACAGCTCGACCTCTCGGGGCGCCCAGAATTGGACGAATCCCTTTTGTCGCTCTCGACGACAGGACCGACGCTCCGCCTCCTCGCCCCGGTTCCA
+>mm8
+CTAATTTAATACATTAAACTTGCAAGACATACGCAGA--ACCTCATGC--TACAGCCTTCCCCTACTTTTCAAAAGTTTGGAATGGCGGGTACTAGCCTT-----AAAGAAGAGGGA---------TTATTTTTCCTTTCTGGGTT-ACCAATACCCTAAACGGCTTCTCTAGCAACCGGATCCCAGACGCACTTATGCGCTTCCTGGAAGCCCATCACCCCCTTCCTTCAATAAACAGCGTGCTGGGAGGCCTAATGGAGCTGCACCACCAACCTGCGAGGCAAAGGCGAGACGCGTCTAGTCGCCGAGCCAGGAGCATCCCACACCGCACCATGGGAGCCGCCATCTTGGAGCGCACCAAGTGGA----------AGGCGGGCGTGGG----GGGACAGGCACAGAGCCCGCCTCCGC--------CGGAAGTGGTCCTAC---------CACCTCAGA-G----------------GTCCCCCCTGCCCGGGTCCC
+
+>hg18.chr3(+):52796382-52796881
+TCCGTCCCCTGAGCCGCCCTTCTCCACATCACCGCGAACTCCCTGCTGCGCTTTGTGAGCTTTTGTGCAGGCTGAACCCCCAGCAGCCTCCACTGGTCCCCTCTTGGTGTGAGTGTATGTCTGTGAGGAGGCAGGACCCCAGGGGAGGGCTGAGACCCCCAGAGGGACGGCTGGGCCCAGGCCTGTTGTGGACAGAGCTGCATGCCTTTCGTGTGGGGCACCGTGGGTGACACTGTCTTCGATAATATGTCCTTGTCTTCTACAGAGATGCTGGGACCCAGAAGGAGTAAGTGGCAGCCATCCTGGCCATTCACATCTCTACCCCTCCTTGATGATCACCCCGTTGGCTTTCTTCCTCCGTTCTAGCTGTCTTCACTGCTTGTCACTGGGAATCTTTAGAACAGACCTCTGAACAGCCTGGCCTCCCCAGCCTGAGGTCCCTGGGGGAGGAGACAGAGAGGGGGCCAGCTAAACATGCCAGGCCAAGCTTCTGTCCCCG
+>mm8
+TCTG-------------------------------AATCTCAGGGCTGTGCATCACGAGCCTTT-----GCCTTCCCTCG----GGTCTCCATCAAGCCCCTCTCCCCG---GTGTCTATCTGAG-GAAGTCGAGGGCATTTGAGAGGGCTGAG-CCTACAGTAGTTCATCT----CTCACCCTGTTGAGGAGTGAGCTACATGCCCTGGAGGTGGGGTATC-AGAGTAACAGTGTTT-----------TCCTTGTCTTTTGCAGAGATGGTGGGACCCAGAAGAAGTAAGTGGTAGCCATCTTGGGGACCCCCTTCTTCACCCCTTCCTCCTACTTACCCTGTTGGCTAGCTAGCTCTGCCCTGGCTATCACTAGCTCTGGTTCCTGGGATTCCTTAGGACAAGCCTCCGTACAGCTTGGCTTTCCCAG-----GGTCCCCATTATAAAAGACATA--GGAGGCCAGGTCATCTCCTAGGACCAAACTTTTGTACCCA
+
+>hg18.chr3(+):52786149-52786648
+atcccagctactcgggaggctgaggcaggagaatcacttgaacccaggaggtggaggttgcactgagccaagatcctgccactgcactctagcactcaagaccaaaactccatctcaaaaaaaaaaaagtaaaGCCTAATGAAGTTTAGAAATCCATTTTTAACTGTTGCTTCTTGCCACATGTCACCGTGTCACTGGTGCTGCCTTGTGCCAGCCCGAGGATGAGATGAGCCATCCGGGGATCCTCACAGTTCACATAGGCTAAGCGCAGTTCTACACAGAGGGACATGGTCTGGAGCCCCATCAGTAGTTTAACCACCCAGAGCTGGGAACCCCCCTGAGGCAAAAAGCTTCCACTGCCAAATTTTGATTCCTCTAAATGTGttaggttgatgcaaaagtcattgcggtttttgtcattaaTATTTGCCTGCACCTTGTCTAATGTTTAATCCATGTTTATCCAGCACTGTATTGATTACTGGTCTGACTGAGGTGA
+>mm8
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATTTGCCTCCGCTGTGTCTAATGTTTAAACTGTGTTTGTCCAGCACAGTATTAACTAACAGTCTGAGGGAAGTGA
+
+>hg18.chr6(+):166698400-166698899
+ACAAATATTTAAATCATTTATTGCCATTAAGTTACAGCATCTCAATATATACACTGCATGGAAATACACAGGTAACATTTTTAAACAGTGGGGACAAAATTTTAAGTACGTGGCCAGCTGTTGGTTGTCTTGTGGTCATTAAAGACAATGTTAAGAATCAGGAGTACTTAAGTGCTAGTGGTTACAAATTTTGTTCTCTTCAGTTTTTCATTAAGTAAATTCTAATAGATGATATACATATTACTGCAGATAAAACCATCATCAGAAATTATTAAATTAATTGCATATTTTGAGCTACTCTTTATGGAAAGAAGTAAAATATTTAATACTTGTAAGGCAGCAGAGAGTTGGTTTAGAAACTCTCAGCTATTTCTATAAAAATAGAATGGTTAGTAAAAATAGCATTCAGTGTATTTTCCTTAGGGAGGCTATTTATAATGAAATCTGTGACTCAGCAGCAGCTGGCAATGCTGTCCCTTCAAGACCTTGTTCTTCCTTT
+>mm8
+GCAAATATTTAAACCATTTATTGCCATTAAGTTACAG-ATCTGAGT-TACA-----TATGGAAA-ACACCGAT---ACTTGTTATCACTGGAAATTATG-TGTAGACATGTGACCAACTGAGGGTT-TACTATTGTCATTAAAGAAAAAGTCAAGAATTTTGAGTACTTAAGTGCTTGTAGTTATAAATTTTGTTCCCTTAGATTTTTTATTACACAAATCCCAATAGATAATATACATATTACTACAGATAAAACCATCATTCAAAATTATTAAATTAGTTGCATATTTTGAACTACTCTTGATGAAGACAAATAAG--GTTTAGCATTGATAAGGCAGCAGAGAGTGGGTTTAGGGACTCTCGGCTAT-TCAATAATGTTGGCATGGTCATT-AAGATAGCATTCTGTGTTTTCCCTTCAGCACGACTACTCATGCTGAGATCTGTGGCTCAGCAGTGGCTGG-AGCACTGTCTCTTCAAGAGCTGGTCC------T
+
+>hg18.chr6(+):166698708-166699207
+AAGAAGTAAAATATTTAATACTTGTAAGGCAGCAGAGAGTTGGTTTAGAAACTCTCAGCTATTTCTATAAAAATAGAATGGTTAGTAAAAATAGCATTCAGTGTATTTTCCTTAGGGAGGCTATTTATAATGAAATCTGTGACTCAGCAGCAGCTGGCAATGCTGTCCCTTCAAGACCTTGTTCTTCCTTTTCCATTGTTATGCAGATGCCGTTTTAGTCATCCTGGAAAGAAACAAAAAGAAAAATTCAATGAGAAACAAAATTTCAATGCCAATCGCAAGGGCTTTGGATGGCTTTTAAAAGACACCTTTACATAACATTTATTTCAACTTACAACTTATAAAAACAATAATATaggttgggtatccctcatctgaaatgcttaggcccagacatgtttcagattttttcagatttcggaataactggattataccagttgaacatccctaaactgaaaatccaaaatccaaaatgctccaatgagcacttcctttg
+>mm8
+GACAAATAAG--GTTTAGCATTGATAAGGCAGCAGAGAGTGGGTTTAGGGACTCTCGGCTAT-TCAATAATGTTGGCATGGTCATT-AAGATAGCATTCTGTGTTTTCCCTTCAGCACGACTACTCATGCTGAGATCTGTGGCTCAGCAGTGGCTGG-AGCACTGTCTCTTCAAGAGCTGGTCC------TTGTACCGCTATGCAGATGGCCGCTTACTCATCCTGGAAATAATT--GGAGACAATTTCAATGAGACACAAAGTCTA-CCGCCAGTCCCAGAGGCTCTGCATGGCTTTAGAA-GACAAGTTTCTATAACATGG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr16(+):2029817-2030316
+CATCTGCAAACACACCAAAGCTTTATTCAACAGGCGTGGCTTCCTGAAGCGTAAAGCCACTTCACAGACGGTGGCCACAGCGGCACCTCGGCCAGAGCCATGCGGCCATCAGAGACCCTGGGCGGCCGGGCAGAGGGCTTGGTTGAGGCAGGCGTGGCAGCGAGGGTGCACAGGCAGACAGGTCTGCTGGCCGAAGCCCACCAAGAGTCCATTGATCTCGTGCCACAGCTCCCTGTGGGGGTGGGGGCTGGGTCAGTGCTGACAGAGGGCGGGCGGGGTGAGCTCTTCTCCCTAGGAAGCCCCCCACATACTCATACCTAGGCAGCCACTCCTCCAGGGCGGCGCGGGTCTCCTCTGGGGACTTGGTTGCCTTCTTGGTCCACCTCAGCCTGTTGGCGATTCTGTGCACATGCGTGTCCACTGCTGCTGGGAGGCCAAGCGGGGTGAACAGGGGCACACTCCACCAGCCTAGCCCGTGCCCCTCCCCGCCCAGAGGCGA
+>mm8
+CAGGTGCAAACACCCCCAAAGTTTACCACCCCGCC---------------------------------------CCACAAAGGCACCTCAGAGGAAGCCCTATGGCCCTTAGAGATCCTGGGCAGCAGGGCACAGGGCCTTGTTGAGGCAAGCCTGACATCGAGGATGGACAGGAAGACAGATCTGTTGGCCGAAGCCTACCAGTAGTCCGTTGACCTCACTCCACAGCACCCTGTGAGGGTAAGAGAAAGGTCAGT-------GTGGATGACAGCAGGACACCTCCCTCCCCCAAGCTCACCAAGCTACACTGTACCTGGGTAGCCACTCTTCCAAGTTCTTACGTGTCTCTTCTGGGGTCTTGGTCATCTTCTTGGTCCACCTCAGTCGGTTGGCTATTCTGTGCACATGTGTGTCCACTGCTGCTTGGAGACAAGGCAGGCTGACC--AAGGGCACTCTGCCAG-CTGGGCTGTGTCCCCCCCGGTCCTAAGGTGT
+
+>hg18.chr10(+):126075862-126076361
+ACATTTGAAATATAAGCTTTATTTTAAATTTAAAGAAGTATTGAAAATAAACATTTTTTACAAATTATAATCAAGCACTCAAAACAATTTAGGAATGTTAAACACTAATTCTTAATTCAAAATAATGACATCCATAGAATACAACCCTGGTGTTGGCCAATATGAAGTTTACTTAATATTAGTATTTTATATACACTTAACCATTAATCCTTCCTAAAATTCAATAACAATGATTTCACTTTATAAGATGAAGCCTTTTATGCAATACCCAGAGATAACTTTTTCAAATATGAAACACTTATACCAGTGAGGAAATTATAAAAACATATATCAATTATACTGAAGGACTTGATTTAGAGGCTGTCTGTATATAGATGCATTTCACCTTAGGAAGTACACATGCACATCAAAACACTTCAACTGAATATAGATGCCATTACATTATTTAGTTACGTTACAAAGCAAACGGCAGGTTCATAAACGTTGTTCTATTATGTAT
+>mm8
+-AAAAGAAACATTAAGCTTTATT-------CAAAGAAATACTGAAAATAAA--TGTTTTACAAATTGCAATCAAGC----AAAGTGATTTAGTAATG---------AATTCTCAGA-------------ATCTATATAATAC-ATTCTGGTGTTGGCCAATGAAAAGTTTACTTTAAACTAGTATTTTACATATGCTTAACCTTCAATCA-ACTTAACATTCATTGATAATGATTTAAC------------TGTTC----TGTAGTACTCAGAAATAACTTCT--AAATACAAACCATTCACATCAGCAAGGAAACTGTAAAGACGCACGTAAAT--GACTGCAGGCCTCCATCTGCAGGCTGTACGCAGATGGGTCCGTTTCTCCTTAGAAAGTTCCCA----CACAGTCAAACCTCAACAA---AGAGACGCC-TCTCGCTCTACTTTTCTGTCACGCAGCCACCTGCAGGTTCCTAGGTGTCACTCTATTATGCAT
+
+>hg18.chr10(+):126075869-126076368
+AAATATAAGCTTTATTTTAAATTTAAAGAAGTATTGAAAATAAACATTTTTTACAAATTATAATCAAGCACTCAAAACAATTTAGGAATGTTAAACACTAATTCTTAATTCAAAATAATGACATCCATAGAATACAACCCTGGTGTTGGCCAATATGAAGTTTACTTAATATTAGTATTTTATATACACTTAACCATTAATCCTTCCTAAAATTCAATAACAATGATTTCACTTTATAAGATGAAGCCTTTTATGCAATACCCAGAGATAACTTTTTCAAATATGAAACACTTATACCAGTGAGGAAATTATAAAAACATATATCAATTATACTGAAGGACTTGATTTAGAGGCTGTCTGTATATAGATGCATTTCACCTTAGGAAGTACACATGCACATCAAAACACTTCAACTGAATATAGATGCCATTACATTATTTAGTTACGTTACAAAGCAAACGGCAGGTTCATAAACGTTGTTCTATTATGTATCAACTGA
+>mm8
+AACATTAAGCTTTATT-------CAAAGAAATACTGAAAATAAA--TGTTTTACAAATTGCAATCAAGC----AAAGTGATTTAGTAATG---------AATTCTCAGA-------------ATCTATATAATAC-ATTCTGGTGTTGGCCAATGAAAAGTTTACTTTAAACTAGTATTTTACATATGCTTAACCTTCAATCA-ACTTAACATTCATTGATAATGATTTAAC------------TGTTC----TGTAGTACTCAGAAATAACTTCT--AAATACAAACCATTCACATCAGCAAGGAAACTGTAAAGACGCACGTAAAT--GACTGCAGGCCTCCATCTGCAGGCTGTACGCAGATGGGTCCGTTTCTCCTTAGAAAGTTCCCA----CACAGTCAAACCTCAACAA---AGAGACGCC-TCTCGCTCTACTTTTCTGTCACGCAGCCACCTGCAGGTTCCTAGGTGTCACTCTATTATGCATCAACTGA
+
+>hg18.chr10(+):123223889-123224388
+AATTTATAAATCTGTAAGTGTCCTCTGTCCCTTTCAAAGAACCTCATGCTATGGATTTTAACTAGTAAGAGACACCAGCAAGCGTCAGTTAAGTGTCCTCTGTCCCTTTCAAAGCACCTCATGCTATGGATTTTAACTAGTAAGAGACACCAGCAAGCATCAGTTAAGTGTCCTCAAAAGAGAATTAgaggctgggagcagtggaatggcttgaacccaggaggcggaagttgcagtgagcctagatcatgccattgcactccagcctAAAAAAGAATTAGAAGAGGAAAAGAAACCTAAAAGGAGTGCAGCCCAAAAGGAGGCAGTGTTCTGAGCTGCAGAAGGAAAAAATCACCTACCCATATGTGCACGGTAAGCTGAATTCAGTCACTGAACAGCTTCATGTGCTGAGGTATCCCTTTGTAAATTGTATTTCAAAGGTCCGGAGCGGATGGTTCCCCAGTGCCGGACATTGAATGCCCTCCCATCCACTGACTTC
+>mm8
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TTCCAAGTCCATCATGCTATAGAGTTTGACTTACAACTGATACAGGCAAAATTCACTCAAGTACTCCCA--------------------------------------------------------------------------------------------ACAAAGGAACTGCAAGAGGACCAAGAACCTGAATAGA---CAACCCAGGAGGACACAGGGTTCTTTG-TGGAGAAG--CAAAGTCACTTGTCCACATATATATTTTAAACTAAACTTTATCTCTGAACTACTCCGTGGCCTAAGGCTCCACTTAGGTAA---TATT----TGGC-----------ACTGTCTGTATG-------TCCACTG----TCTGTACTGTGCCTCT
+
+>hg18.chr10(+):123227846-123228345
+AGTTGCGTGACATTTATTTTGTCTTGTTAACATTAATATCTGTAGAAACATTTTTATTGTCAGTATAAAAATTAACAGGTTTTATTAAATACTTTCTCCAATTTTGTAACACATAAGATCAGTGTAATCTGCATTCATCTTGCACGGCTATTGCAAAGTGAGTGGGTGTTTCCAAAGCAAAACACAATACTTTAGTACAGAAGGAACAACGGCGATATTTTGTCTGATGTAGGTATGAGGCTGGATCTTTTGGTGAGGTCCTGCCAGAATTAGATGAAAGCAATCCCTTAAAAAGATGGACGTATCCCCAAAACTATCAGCAGAACAACTCTGTGTTTCAATTTTCTATGATGGGACTTGAAGATCCTAACAGGCGTCTCCAACGCCAAAGAGTCTGGAAGCCATTATCAAAATTCACTGAAGAGAATACAGGCTAATCTGATTAATGTGCAACTCAGAAGCAGAAGGCCAGCTGCCAGAGAGAAGCACATTCTGCTAT
+>mm8
+AGCTGCGTGACATTTATTTTGTCTTGTTAACATTAATATCTGTAGAAACATTTTTATTGTCAGTATAAAAATTAACAGGTTTTATTAAATACTTTCTCCAATTCCAAAACACATAAAATCAGTGTAATCTGCATACATGTCGCATGACTGTAGCAAAGTGAGTGGGCGTATCCAAAGCAAA--ACAATACTTGAATACGAAATCAACAAAAGCGTTATCTTGTCGGATGTAGCTATTAGGCCAGATCTTTTGGTGAGGTCTTGTCAGAAGTAGCCAGAAGCAAACCCTTAAGAAGATGGAAGGAGGTCCCAGACTCTCAACCGAATGATGCTGTTTTGCCATCCTTCGAGAGGA----TGGAGATTCCCCAAAGGGCTCTTGGTGCTGAAGAATCT-GAAGCTGTTATTAAAACTCACTGAGA---AGCAAGGCAAACGTGATGAATGTGTAACCC--GGGCAGAAGGCCAGCTGCCGGACG-AGA-GGACCCTGCTAT
+
+>hg18.chr10(+):123229123-123229622
+GTTACATGGTGGCTTGTGGCAGTCCACTGCTCCAGAAACCTTCTTCTCCTCCTGGGGAAGATTACAAGTTTTCAACTGTATAAATCTTTACACATATGCTGATTACTTTTCCAATTATTTACTCCTCTGATCCATATATACAAGTGGAGACAACAAGCTCTGGGAGGCATGGTCTCCCTGCTCAGTGTAGCTAGGTTCCCAGTGCTGTCCTGTTTGGGGACAGGCAGACACAGTCATTCATGTTTTAACACTGCCGTTTATGTGTGGATACTGAGGAAGGCATGGTTCGTAAGGCATGGGGTCTGGAGAAAAAACAGAATCATCTCCTGAAGAACAAGAACTTCTTGTGTCAGGGTAACTAGGTGAATACTGTTCGAGAGGTTGGCTGAGGTCCAAGTATTCCTGAAAGAAGGGAAGAGAGACGTTTTATTTCATCTTGGGTCAGGATAACAAGGTGAATACGGTTCGAGAGGCTGACTGAGGTCCAAGTATTCCTGAA
+>mm8
+GTGGCATGGTGGCTTGCGGCTGTCCACTTATCAGGAAACAGTCTTCCTTTCCTGGTTAGG-TAACATGTTTCCAACTGTATAAATCTTTACACACGTGACAAATATGCTTCCCACTATTTACTCCTCTGATCCATATATACAAGTGGAGGCGACAGGCTCT-GGAGGCACAGCCTCTCTGCTCAGTGTAAGTAGGTTCCTGGTGCTGTCCTGTTTGGGGACAGGAAGACACATTCACTCATGTTTTAACACTGCCGTTTATGTGTGGATACTGAGGCAGACAGGGTTCATAAGGCATGGGGTCTGGAGAAAACACAGAATCGTCCCCTGAAGAACAAGAGCTCCTTGTGTCGGGGTAACTAGGAGAATACTGTTCGAGAGGCTGGGTGAGATCCAAGTATTCCTGCAAGAAGGGAAGAGAGACGTTTTATTTCACCTTGGGTCAGGATAACAAGGTGAATACGGTTCGAGAGGCTGACTGAGGTCCAAGTATTCCTGCA
+
+>hg18.chr10(+):123229361-123229860
+CATGTTTTAACACTGCCGTTTATGTGTGGATACTGAGGAAGGCATGGTTCGTAAGGCATGGGGTCTGGAGAAAAAACAGAATCATCTCCTGAAGAACAAGAACTTCTTGTGTCAGGGTAACTAGGTGAATACTGTTCGAGAGGTTGGCTGAGGTCCAAGTATTCCTGAAAGAAGGGAAGAGAGACGTTTTATTTCATCTTGGGTCAGGATAACAAGGTGAATACGGTTCGAGAGGCTGACTGAGGTCCAAGTATTCCTGAAAGAAGGGAAGAGAAGAGTTTTATTTCAAACACAAACTCTTGAGATGTGGGTATTGGACGTGGGACAGGACAGGAGACCCCTAGAAGGTGAACAGAGACCCAGCCCACCTGACTTCCACGAAGACCTCCCTGAGACCACGTCTGATGTACCCCAGGCTGTCCTTAGCTTTTCTCTTGGAATCCATCATAAATCAACTATTGACAGGTAGAGAACAATAAAACCTAGTTGAGCTATAGGT
+>mm8
+CATGTTTTAACACTGCCGTTTATGTGTGGATACTGAGGCAGACAGGGTTCATAAGGCATGGGGTCTGGAGAAAACACAGAATCGTCCCCTGAAGAACAAGAGCTCCTTGTGTCGGGGTAACTAGGAGAATACTGTTCGAGAGGCTGGGTGAGATCCAAGTATTCCTGCAAGAAGGGAAGAGAGACGTTTTATTTCACCTTGGGTCAGGATAACAAGGTGAATACGGTTCGAGAGGCTGACTGAGGTCCAAGTATTCCTGCAAGAAGGGAAGAGAAGAATCTCATTTTAAACAGAAGCTCCTGAAAAATCTCTATCAGATTTGGGAAGGGACGGGGAACCCCCGGAAGCTTTCCAGAGGCCTAGCTCACCCCAGTG-TACAAAGACCTCCCTGATACCCCACTCCATTCACTCCAGGCTACCCTGAACTTTTCTCTTACGACACAGCATCTATAAACCACCAGCAGGCAGCAGACCATAAAACATAG-TGAACTGCTGGT
+
+>hg18.chr10(+):123229555-123230054
+CATCTTGGGTCAGGATAACAAGGTGAATACGGTTCGAGAGGCTGACTGAGGTCCAAGTATTCCTGAAAGAAGGGAAGAGAAGAGTTTTATTTCAAACACAAACTCTTGAGATGTGGGTATTGGACGTGGGACAGGACAGGAGACCCCTAGAAGGTGAACAGAGACCCAGCCCACCTGACTTCCACGAAGACCTCCCTGAGACCACGTCTGATGTACCCCAGGCTGTCCTTAGCTTTTCTCTTGGAATCCATCATAAATCAACTATTGACAGGTAGAGAACAATAAAACCTAGTTGAGCTATAGGTGCTGGGCAGGCAACTCGGCTTCACACGGACCTAAATAACCCGCTGAGTCTACACCACCTCCTCACTAGAGCCCTTGCTTCAAATGCGAGCCCCAGCAAAATGAAAACCGGTAACATGTTGTGGGTCCCCAGACCCCCTTTAAGTAGTTGAGACTATGAATATTTATTTTCTGAATTACATTTTACTATTGTAGT
+>mm8
+CACCTTGGGTCAGGATAACAAGGTGAATACGGTTCGAGAGGCTGACTGAGGTCCAAGTATTCCTGCAAGAAGGGAAGAGAAGAATCTCATTTTAAACAGAAGCTCCTGAAAAATCTCTATCAGATTTGGGAAGGGACGGGGAACCCCCGGAAGCTTTCCAGAGGCCTAGCTCACCCCAGTG-TACAAAGACCTCCCTGATACCCCACTCCATTCACTCCAGGCTACCCTGAACTTTTCTCTTACGACACAGCATCTATAAACCACCAGCAGGCAGCAGACCATAAAACATAG-TGAACTGCTGGTAGCAGGTTGCCCACTCTGCTACA---GGACCTCGGTGACCCACTATAT--ACAGC-CCTCTTCACTACGGCTCACAATCGGAGTTTAAGACCCAGTGAAGT--AAACCCAG-----------------CAGGA-CCCTTTACAAAGCCAGGAC-ATGAATATGTATTTTCGGAATCACATTCTACAGTTGTCAT
+
+>hg18.chr10(+):123231339-123231838
+ttttattttttttttttttgagacggagtctcgctctgtcgccaaggctggaatgcaatggcatgatctcggctcactgcaacctccgcctccccggttcaagtgactctcctgcctcagcctcccggagtagctgggattacaggtgcacaccaacacgcccggctaattttttgtatctttagtagagacagggtttcaccatgttggccaggctggtctggaactcctgacctcatgatccgcctgcctcggcctcccaaagtgctgggattacaggcatgagccactgcgcctgaccAACTTTTCCCAGTTTCTCAATGAAGCCATAAACTTTCAGATCTGATAGGAAAAAAACAGGGATATCAGTAGATTCCAAGTCTACAGTTAAAGGAACTTATACTAGAAACAACAATTTTGGCAGAAGAAGAAAGTTGGTTTCTTCCCCCCCTTGAACCGTTCCTTTCCTTTCAACTTCTGAAGGTCAGCTGTATTCATT
+>mm8
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTAGTTTCTAAATGAAGCTGT-AACCTTCAGATCTGACTGGGGGT--GGGGGGCTATCACTGGATTCCAAGCCTAGGGTTAAAGGAACTTAGGCTAGAAACAACAGTTTTGGCAGGAGAAGAAAGTTGGCTTTTTTTCCCCCTTGAACTATTCCTTTCCTTTCAACTTCTGAAGGTCAGCTGTGTTCATT
+
+>hg18.chr10(+):123231360-123231859
+gacggagtctcgctctgtcgccaaggctggaatgcaatggcatgatctcggctcactgcaacctccgcctccccggttcaagtgactctcctgcctcagcctcccggagtagctgggattacaggtgcacaccaacacgcccggctaattttttgtatctttagtagagacagggtttcaccatgttggccaggctggtctggaactcctgacctcatgatccgcctgcctcggcctcccaaagtgctgggattacaggcatgagccactgcgcctgaccAACTTTTCCCAGTTTCTCAATGAAGCCATAAACTTTCAGATCTGATAGGAAAAAAACAGGGATATCAGTAGATTCCAAGTCTACAGTTAAAGGAACTTATACTAGAAACAACAATTTTGGCAGAAGAAGAAAGTTGGTTTCTTCCCCCCCTTGAACCGTTCCTTTCCTTTCAACTTCTGAAGGTCAGCTGTATTCATTTAAGTGCAATCTCTTCCTTTA
+>mm8
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTAGTTTCTAAATGAAGCTGT-AACCTTCAGATCTGACTGGGGGT--GGGGGGCTATCACTGGATTCCAAGCCTAGGGTTAAAGGAACTTAGGCTAGAAACAACAGTTTTGGCAGGAGAAGAAAGTTGGCTTTTTTTCCCCCTTGAACTATTCCTTTCCTTTCAACTTCTGAAGGTCAGCTGTGTTCATTTAAATGCAAGCTCTCCCTTTA
+
+>hg18.chr10(+):123287470-123287969
+GTCTTCAATGTTTAATTAAAATGGCCTACTTATCTGTGCACTCTGACAAAAATGTATTTATAAGCTCATATACATGGTTCCCTTTGCACAGAGGAAATAGATGCCAGGAACAGACACTGAATTGGTACCGTCTAATGACTTTCTTGTGATGGAAGTGAAGGGCCCTCAACATTCACCTTTTTCCAGCCAGCCACAGGCTCAGTCCTCAGACCTTTTCCTTTACTCTTCAGCTGGCCTTCTACAGTTGCCCTGTTGGGGAAATGATGCTTCTCTTTTAAAACCAAAGGTCTGCTACAGCACATCTGTACCCTTTTCACCTGCCCAATTAACATTTTCAGAGTAATCTCAGCTTCCAAAATGTCAGACATTTCATACCACGTCCACTTTACACAGATGACGCTTGGGAACCATGAGGATCATGCAAAGCTCATAAACCCTGGCTGCCTGGAAAACAGAATATTGTCAGATGACAGAAGCAGCCTTGTAAAATGATAGTAGA
+>mm8
+ACCTTAAATGGGAAATGAAAATGATCCGCTTATGGGTGCACTGTGACAAAAACCTATTTGTGAGCTCAAACATGTGGTTCCTTTGGCTCAGA-GAAATGTCTTCCAGGAATAAGCATTGAGCTAATTTCTGACATTGACTTTTTTC----------------------------------TTCCAGCCAGACAGGGACTCAGTCATTAAAT-----CTGTTTCTTTACTCTTTGTATGATA-AGTTGCCCTTCTTTAACCTTGTTGCCTCTCTTTTAAAAACAA-----------------------------CCCTTGCACGTACCAAGAATTTCAACATAATCTTAACTTCCAAAA--TGAAATGTTTTATACCACATCTACCTGATAAAAATAATGCTTAGGGGCCAAGAAGACTCCCCCAAGCCCATAAAACCTGGCTACCCAGGAAACAGAACACAGTCATACGACAGACGAGACCTTCTCAGATGACATTGGA
+
+>hg18.chr1(+):92746841-92747340
+TCTTATAAAATGGAAAACTTTAATTGTTTAAAGAAAAGGCACAAGTAAACATTTCAGGTTATCATACAATGTTACAATAAAAAATTCCAATAGCAAAATGAAACACATTATAACTTTGCTTCTTGGTAGTATACTGAATGTATTATTCTATCATCTCCTCTTTGGAGTAAAAAGAAGGGATAGGCAGATCAATGGATGTGATGTAAAAACTTGGATCATAAATAGCATCCACTATACCTTTAACCAGAAATTAAACTTCAGTAGaattaaaattaatttttaaaaCTTAGTTTTGTTAATAATAGAGCAGCAGTAACTTTCAAGCTAAAACTCATTGTTTTGGTAAGTAAATAACTGATTTCATGAAATGTTCGCTGTCAATGTCTGGTATGTTAATATACATTAATCAAGCTGGTCATGAAACAGTTTTACCAAAATATAATTCATATACTTATTTTACTTTAAACCTGAATATTACAGTACATTATATAAAAGATAA
+>mm8
+TCTTGTAAAATGAGAAACTTTAATTATTTAAAGCAAAGGCACAAGTAGACATTTTAGGTT---ATACAGTGTTACAATAAGAAAACCCCGCAGGACAATGAAATACGTTGTAACTTTGCATGTCC-----------AATGGATTACCATGTCAGCTCTTCTCTGGAGGGAAGGGG-----TATGTAGACCCACAGATGT------AAAAGTTGGATGTTAAATAGCATCTACCCTATTGCCAATAAGaaatttaatt--aatagaattaataagaaattttaaaaattGTT--TGCTAAT-CTAGAGCAGCAATAACTTTCAAGCTAAAACTCATTACTTTAGTAAGTAAGTTACGGATTCTAC-AAATGTTGGCCATCGATGTCT----TGGTATTGTGCAATATCCATGCTGGCCATGAA--AAGCTTACCAAAACATAATTGATATCCTTAACT---TTTAAAACTGAATATTACAGTGCATTATGCAA------A
+
+>hg18.chr1(+):92860438-92860937
+tacgcattaaaaaatattattttaagaaggggtccacaggttccagactgccaacagtgttgatagcagacacaaacacaaaaacggtaagaacctttgTACTTAagaaactcttgaagatatacacaaggaaacataagcaagaatgttcagagtagcactgtttgcaagagcaaaaaggagagtggatcaataaattgaggtatagtcactgacagacttttctaaaagtccttaaaatgacagaactggagttacatgtataaacatggacaaatttcTTAATCTAAATACATGGGTGTTTGATACAATAATCTTTAGATTACTACACACCACCACCATTACCCTATACtatttttatttatttatttttCATTTATCAATGTAAAAATTTCATGGATTACCACCAGTCCAAATACTGGCATTTAGGAACCAGTGCCTATTACCATCCTGCTTCCAGCAAAATCCATCCAAAATCACACTTATTAGTCAGCAATGG
+>mm8
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr3(+):151165384-151165883
+GTTGGAATAAATTTATTTCATCTGTCTGTAAACAAGGTGTTTAATAGTTATGGCATTTTTTTAAATGCATATTAAATCAGATGAGTTAGACTGTATCCCAGATGTAACAAAGTGCAGGGAAAGAAATGGACAAATCAGCAACAAGATTTGTTTTTAAATCTGTACATTATCCACAAGGCCCAAACAATAGAAGCAAATACTAGAATGTCCCTAAAGTAGTGCCATTCGAAAGAAACCCTTAATAGGTCAGTTAAAATCCATCTCACAATAGCAACAGTTCATTTTAACAATAGTATGGCACAGAATACATATGAAAAAAATTCATCACAAGACAGCCAAGTCCACAATAATGCAACTTCATATAAAAACTCAAGCTGCAAATAAAAATTGGTCCTATGAAGAACAAACTGGACACACTCCAGATGGTTATGTTGGGATACCTAATGTCCATAATGGCAGCCTTTTACAATTTTACTAAAGAGTAGAGCTGGTGTGCAAA
+>mm8
+GTTGGAATAAATTTATTTCATCTGTCTGTAAACAAGGTGTTTAATAGTTATGGCATTTTTTTAAATGCATATTAAGTCAGATGAGTTAGACTGTATCCCAGATGTAACAAAGTGCAGGGAAAGAAATGGACAAATCAGCAACAAGATTTGTTTTTAAATCTGTACATTATCCACAATGCCCAAACAATAGAAGC-AATACTAGAATGTCCCTAAGGTAGTGCCATTCGAAAG--------------------GAAATCCATCTCACAATAGCAACAGTTCATTTTAACAATAGTATGGCACAGGATACATATGAAAAAAATACATCACAAGACAGCCAAGTCCACAATAATGCAACTTCATATAAAAACCTAAGCTGCAAATAAAAATTGGTCCTATGAAAAATAAACTGGACACACTCCAGATGGTTATGTTGGGATACCTAATATCCATAATGGCAGCC-TTTACA--TTTTCTCAAGAGCACAGCTGGTGTGC-AA
+
+>hg18.chr16(+):56546748-56547247
+CAGAGACCTCCAGCTCCCATCACCCCTGAAACAAAGGAGAAGACAGGGTGGGTGGCTGGGTGGACAGGCGgagggaatgagtgagtgagtgagtgagtggatgagtgaatgaatgGGGAAGGTAAGGGACACATATCCCCCAGCCTCTCAGAGTCTCCCCATGACATGGGACGtgagtggaatggtgtctcccaaaaagataattgcaagtcctaaccccattacttgtgaatgtgaccttatttggaaatagcttctttgcaggtgtgattaagttaaggatctcaaagtgagatcatcccggattgagggtgggccctaaatccagtgactgatgtcctttttaaagaacggagagggaggcttgacacacacagacacagaggtaaaggctgtgtagagacggaggcgggcactggaggacagccagaagccaaggtttgccaaggaccgcaagtggccaccaggagcaaggagagcagcatgggcatgtctcgct
+>mm8
+CAGAGGCCTCCAGCTGCTGTCGCCCCTGAAACAAAGGAGGTGACAGAGTAGGAGGATGGATGGATAGACAGATGGAAtggatggatgagtggatgagtggatgagtggatggatgggAGAGGAAGTGAACATGTAT-CCCCAGACCCTC--AGTCACCCCAT-------GTAGCGGATTAAAAAGTGTC-CCTGAAAAGACATGCCTAGGTCCT-ATTCTATCCTATATAAATGTGACTTTATTTGAAAATACAGTCTTTGAGAATATTATTGTCCTCAGAATCTCAAAGCAAAAGACTTCTGAATTTAGGGCAGGCCTTCCCCC-AGTGACAGTCA----------------------------------AG---GACACAGGGAGTAA------------------------ATAGAAGGACAGCTGGAAGCCAAGGAGGCTCAAG------------------GGAATCAGGAGAGCGGCAAGGACATTCCACACC
+
+>hg18.chr16(+):56475004-56475503
+tttgagatgaggtctcgctatgttgcccagtctgctctccaactcttggcctccagtgatcctcctgcttcggcttcccaaagcactgggattataggcatgagccaccatgcccggcAGTGAAGTATTTTCTATCCTTGAAATGTGTTAGACAAATTCCTGAGGGGAAACCCCACACATTCAATAACACTTTACTTTTTCAGCAAAGCTTCCCATGTATTGGAGCCTCATTTTATCCCTCACCCATGAACTTTAAAAGTGGAAAATCATTTTGTTCTTAAAAAGAGGAACAGTCAGGAAAAGGTAGGGCTCTCAAATGATAGTGAGAGCTCAGGGACTCGAACACTTGATGCAACTTGTCGAGCTCAGGCCCAGCCCCGCGAGGAGCTGAGTCGGGGCTGGCGTGCTGGCGGGACGGTCAGAGCTGCAGCCACTGAGGTCACGACTACGGAAAAGCATCTTCTCTTGAGCCGTGGGGGAAGGTGGGGCGCTGGGGCGC
+>mm8
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGGACCCTACCAAGTCATCAACCCTTGATTTGTCTAGTAGAGTTCTCCTTGTGTTGGAGCCCTCTTCTAGTCTCTCCTCAAATCTTTGAGAAGTACAAGGCGGTTTTCTTCTTGAAAATAGCAACCTCAGGAAGGGAGCAGGGTGCTCAGGGAATGGCAGGAGCTCGAGGGCACTACCACCTGGTGAAATTTG---AGCGTTTCTACAAGCCTGTGAGAAGGCGCCCTTAGGCTGGGACGCT-----------------------------------------------------------------TGGCGAG---------GCGGGGGTTC
+
+>hg18.chr8(+):145589254-145589753
+CAAGCAAAAAATGTTTTTCCTTGTGTTTTGTACAAAAAGGGGGTGGGAGGTAGTTCCGTGTGCTGGTGGTGACGGCATCCACGGGGCTAGAAGTGGGCGGTGACGCGGTCCGTCTCCAGCAAGTCGTCCAGGATCTGCAGGGGATGGAAgggtgggtgggtgggtgggtgggGATGCACACGGAggggcggggcgcgcggggggcggggcgcgcACTCACTATGTCTGGTGTGGTGCCGATCTTCTTGGCTAGCTCGCTGCGCTCCATGGTGCTCAGGTACAGGTAGCGGTTGAGCAGCTCCCCATCCAGCACGTTGCGCACGGCATTCTGGAGGGTGCGGCGGTCCACGTGCAGCATCCTGGGGCGTACAGGCACAGGTGTCAGGGCAGGCTGGGGTGGAGGGGGTGCTGCACGCGGGCGGGGCCGGGGCTCACCGGAAGGCGCGGGGGTTGAGGCCGGCGTGGTGTGGCAGCATGGTGGTCAGCGCGTTCTGCAGCA
+>mm8
+GAA---AGAAATCGTTTTCTTTGTGTTTTATACAAAATGGTAGAGGGAAGT------GTACAACACCAGA-GCAGCATCC-TAGAGTTAGAAGTGAGCCGTGACCCGGTCTGTCTCCAGCAAGTCATCCAGGATCTGTGGGTGATGGA----GAGGTAAAGGTGTAGACAGGAA---GGGTGGTGAGGGCGA--GGCCGAGGGCGAGGGCGT-TACTCACAATGTCAGGCGTGGTACCTATCTTCTTGGCCAGCTCACTGCGCTCCATGGTGCTGAGGTATAGGTAGCGGTTTAGCAGTTCCCCATCAAGGACGTTGCGCACAGCATTCTGCAAGATGCGCCGGTCTACGTGCAACATTCTGGGGTG-GTAGACATAAAGGTCAGGGCAATGTGGAGTACAGGGTGAGAC---CGGGGAAGGGGC--GCACTCACCGGAAGGCGCGGGGGTTGAGGCCAGCGTGGTGGGGTAGCATGGTCGTCAGTGCATTCTGCAGCA
+
+>hg18.chr1(+):159899157-159899656
+TGGTAGGTGGCCTGGAGTCCCCATGCTCAATTTCAAGAAGCATCCAGATTCCAGGGCCTGGGTCTCCAAATGGAAGTAGAAGTACTAGAAGATTGCTGGTGCACGCTGTCCTGCATCACCCTTTCTCAGGAGGATAGAGACTGAAACAGGAGGTTCTGAGCTGAGTTTTGGTGACCATTTCCCTCTTTCTCCCAGAGGCCCAGGCCAGCTGTGGCCTCAGAGGAAGAAGAAGGGAGTTGTTTCCCTAGTTTCTAAAATTTCTGTGAATTTGAACATGGGCTACACCAGATTTATTCTGGGAAGCTCTGAATCTTCTAGGAGGGAAAGACTGAGAGGAAAGAGGGTGGAAAGGGAGGAGCCTGTGATAAAACAGAACATTTCTTTTTCACTTCCCCTTTCAGACTCCAGAATTTGTTTGCCCTCTAGGGTAGAATCCGCCAAGCTTTGAGAGAAGGCTGTGACTGCTGTGCTCTGGGCGCCAGCTCGCTCCAGGGAGTGA
+>mm8
+TGGTAAGTGGTTGTGGGTACCTTTATTCAGTTTCTGGAGGAGTCCAGATCCCACAGACTGGACCTTC---------------------AAGACTCTTG-------CCATCCTCCAT------------------CACAGACTGAGGCAAATGACTCTGAGCTGCGTTGGGGTGAAGTTTTCCCTCTCTGTACCAGACGTCCAGGTCAGCTACGGCTCCAGCAGAACATGAAGGGAGTTGTTTCTC-AGTGTCTAAA--------AAATTGTGATTTGAGCTGAATCCAGTTTATTCTGGTAAGTCCTGAGTCTTCTAATAGAGAACGGATGAAAGGAAAGAGGGTGGAAGGGGAGGAGCCCAGGATTAAACAGACCGTTTC-TTTTCACTTCCCCATTTGGACTTCACAATTTGTCTGTTCTC-TGGGTACTATCTGCCAAGCCGGGAGGGAAGCCTGTGCCTGCAG-----------CTGACTCGCTCCAG-AGCTGA
+
+>hg18.chr1(+):159899076-159899575
+GCCATCCTGACATACCTCCTTGTCCTTGTTCCACAACTCAGCAGTGAGTCTGGGATTATGACAATAGAGAAAATTAAATGATGGTAGGTGGCCTGGAGTCCCCATGCTCAATTTCAAGAAGCATCCAGATTCCAGGGCCTGGGTCTCCAAATGGAAGTAGAAGTACTAGAAGATTGCTGGTGCACGCTGTCCTGCATCACCCTTTCTCAGGAGGATAGAGACTGAAACAGGAGGTTCTGAGCTGAGTTTTGGTGACCATTTCCCTCTTTCTCCCAGAGGCCCAGGCCAGCTGTGGCCTCAGAGGAAGAAGAAGGGAGTTGTTTCCCTAGTTTCTAAAATTTCTGTGAATTTGAACATGGGCTACACCAGATTTATTCTGGGAAGCTCTGAATCTTCTAGGAGGGAAAGACTGAGAGGAAAGAGGGTGGAAAGGGAGGAGCCTGTGATAAAACAGAACATTTCTTTTTCACTTCCCCTTTCAGACTCCAGAATTTGTTTG
+>mm8
+GCTGTTCTCACATATGGCCTAGCTTTTGGTCTACAATCCAACAGTGAGCTGGGGATTGTGATAACAGAGAAACCCAGATGGTGGTAAGTGGTTGTGGGTACCTTTATTCAGTTTCTGGAGGAGTCCAGATCCCACAGACTGGACCTTC---------------------AAGACTCTTG-------CCATCCTCCAT------------------CACAGACTGAGGCAAATGACTCTGAGCTGCGTTGGGGTGAAGTTTTCCCTCTCTGTACCAGACGTCCAGGTCAGCTACGGCTCCAGCAGAACATGAAGGGAGTTGTTTCTC-AGTGTCTAAA--------AAATTGTGATTTGAGCTGAATCCAGTTTATTCTGGTAAGTCCTGAGTCTTCTAATAGAGAACGGATGAAAGGAAAGAGGGTGGAAGGGGAGGAGCCCAGGATTAAACAGACCGTTTC-TTTTCACTTCCCCATTTGGACTTCACAATTTGTCTG
+
+>hg18.chr4(+):5763326-5763825
+CGTCTCAGTGGGGTCTGGGTGTAAGGATCCCTTTACCCATCCTCCTAGTGGAGACTGAGTGTAACGGTGTCTCCACCCATTGTCTCGACCTTCCCTGGGACAAAATAAGATTAAAACAGGAGTCTTCGCGTGAGCAAGTTCAGAGGCGTGGAGGGCGGTGTGTTCCCGGGAAGGTTGATGGGTAGAGGTTAGGGGCAAGGGCAGGGGGTTGGAATTGCATtgatcccagcgtcttcatcaggaggatgggcggagcacccaccgcagagggttattgagaaagttaatgagatcattaagctaaatgcgtagcatattctaagcctcaaaaaaCTTAAAGGAGCCTTCTAAGCCTCAGTAAAGTTAAAGGGGTGGAAACCGGGCCCCCCTCCGGAAGGGTCCGGGGCTGGGAGGCGCGTCTGTCTCTGGGCATGCTCAGTGCAGGGGCAGGGCTGGGGCGGGGGTGGCTGAAAGTTTTGAGCGGTGATCCAGGCTCCTC
+>mm8
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GGGCCTCGGGCTGAAAGGCGCGCCCCG-GCTGCGCATGCTCAGTGCA-CTGTAGGGATGGCCCGGAAA-GGCTGAAAGTTTGGGGCGGCGGTCCAAGCTCCTC
+
+>hg18.chr2(+):70753968-70754467
+GAAGAGAACCAGCCAGGAGCTTTGTGTCGTGAGCACAGAGCACATCAACGGGTAAGAGGTGGACCCACAACCACCAACTCCCCTTATTTTATTTTTTGCTGACTCCCCTTAAAAACACCCATGATTTCTTTGCATGTAACTATTGTTTAATTCATCAAATTTACATTTTCTGTCCAAACAATCCCTAGGGATAAAAAGTGCCATGTTCCTCTATTTGCTTTTCAATTGGCACATTAGAGCTCCAAGCAAGCCAGCAAGGGttttttggtttttgctgttgttgtttgagatgaagtctccctctgtcacccaggctggagtgcagtggtgtgacctcagctcactgtaacctccgccttctgggttcaagcaattctcctgccacagcctcctgagtatctgagatttttggcgtgtaccaccatgcctggctaatttttgtatttttagtagagacggggtttcaccatgttggccagactggtctcgaactgctgac
+>mm8
+---------TGGACAAGAC-CTGGTGCTGCAA--------CACAAGCACAGAT-GGAGGCAGAGTCCCCACC-------------------------GCTGGCTCTCCAGAGGGTCACCTGGGGCTTGTTCTCAGGGGATTACCAGTTAACTCAGCTAGCTTACAACTTCC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr2(+):70744123-70744622
+TCTTTTTCTTCTTTGAGGGAGACTTGGAAGGTGAGCCCTCTGGGGACATGGGGCCGCTGGTGACCGACTCGGTTTTGTCCTTAGAGGTATCAACATCCGTGTCAGCACTGGTGGTCATCTGGCTCAGGCCTTTGCTGAGGATTTCCTCTGCCGTCTGCTCCTCCTCCCTCCCGTTGACCACCACCCCTTCCGGCTGGGTTGTTTCGGGCTCTGTGGTGGCGGCTTTGCTTGTTTCTGTCTTCTTAGTACCTTCTAGAAAAAGATCAAAAGATATGACCTGTAAGATTTCATTCAGGTGACAGCTTCCACCTGGGGCTAACAGAACCATTTCTAGGGAATTCTATAAAATCAATCCAGAGCGAGGGGAGGGCCAGCCTGATGTTGAGGGATGGCTACCAGAGACAGATGGAAGGACTGGGTTCTGATCTGCACCTTCCATGTGGCCTGTCCTGGGAACACCCCCTTGCAGGCTGGCAGCTCTGGGCTCTTGTCTATGAAT
+>mm8
+TCTTTTTCTTTTTGGAGGGTGACTTAGAGGGCGAGCCCTCTGGGGACAAGGGGCCACTGGTAACTGACTCGGTTTTGTCCTTGTAGCTGTCGCCATCAGTGTCAGCGTTGGTGGTCATCTGGCCCAGTCCTTTGCTGAGGGCCTCTTCTACGCTCGGCTCCTCCTCCTTCCCATTCACCACCAGCCCTTCTGGTTTCACTGGCTCAGGCTCTGTGTT---GGCTTCGCTGACTTCTGTCTTCTTGGTA---TCTAGGAAAAGACCAGAAGACCCAACCTGTAAGATTTCATGAAGGCG--AGTGT----------TCAACAGAACCACTTCTAGGGAGGTCTGGAG-------CCAGG--GAAGTGCAGGCTGGCATGGGGTGGGAGAAGGATCCTGGAACAGAGGAGGGGTGGCGT---------TCTCACCTCTCACTA--CCTGCCTGGGGAACACCCATTGCGCAGGTGGTAACTCTGGGTCCTTGTCTACATTT
+
+>hg18.chr2(+):70744138-70744637
+AGGGAGACTTGGAAGGTGAGCCCTCTGGGGACATGGGGCCGCTGGTGACCGACTCGGTTTTGTCCTTAGAGGTATCAACATCCGTGTCAGCACTGGTGGTCATCTGGCTCAGGCCTTTGCTGAGGATTTCCTCTGCCGTCTGCTCCTCCTCCCTCCCGTTGACCACCACCCCTTCCGGCTGGGTTGTTTCGGGCTCTGTGGTGGCGGCTTTGCTTGTTTCTGTCTTCTTAGTACCTTCTAGAAAAAGATCAAAAGATATGACCTGTAAGATTTCATTCAGGTGACAGCTTCCACCTGGGGCTAACAGAACCATTTCTAGGGAATTCTATAAAATCAATCCAGAGCGAGGGGAGGGCCAGCCTGATGTTGAGGGATGGCTACCAGAGACAGATGGAAGGACTGGGTTCTGATCTGCACCTTCCATGTGGCCTGTCCTGGGAACACCCCCTTGCAGGCTGGCAGCTCTGGGCTCTTGTCTATGAATTTAGATGGATATTAA
+>mm8
+AGGGTGACTTAGAGGGCGAGCCCTCTGGGGACAAGGGGCCACTGGTAACTGACTCGGTTTTGTCCTTGTAGCTGTCGCCATCAGTGTCAGCGTTGGTGGTCATCTGGCCCAGTCCTTTGCTGAGGGCCTCTTCTACGCTCGGCTCCTCCTCCTTCCCATTCACCACCAGCCCTTCTGGTTTCACTGGCTCAGGCTCTGTGTT---GGCTTCGCTGACTTCTGTCTTCTTGGTA---TCTAGGAAAAGACCAGAAGACCCAACCTGTAAGATTTCATGAAGGCG--AGTGT----------TCAACAGAACCACTTCTAGGGAGGTCTGGAG-------CCAGG--GAAGTGCAGGCTGGCATGGGGTGGGAGAAGGATCCTGGAACAGAGGAGGGGTGGCGT---------TCTCACCTCTCACTA--CCTGCCTGGGGAACACCCATTGCGCAGGTGGTAACTCTGGGTCCTTGTCTACATTTTGAAATATATGTTGG
+
+>hg18.chr2(+):70742773-70743272
+AAGAGAATGGATTGTCTAATTTTTAGGAGCCAACAAATGCTCATTAATCAATGCCCCACGGAAGAACATGAGAAGACAGTGTTGGCATTTAAAACAATAACTGTGGCCATTACCAGGCCCCAGGATGGACAGATAGGGACAAGGACAGGGATACCCAGCATTTCTCTGAGAGCTGGTGCAAGAGGATTAATCCTGAAGGGCTCATTTCTGATTCTCCTCTGCTGGACAAAGAATGACTGAGTTGGAACCTCAGAGGGTGCAAGTCAAGGTGCCAAGAGTAAGATGCCAGTTTCGGTCTGTAAGCAAGTGTTTCTGGGGGTGAGGGAAGGTCAGGGGAAACCTGACCACTGGACAGGAGTGAGGCAGGTACAGTGCATTGCTCCAGGTGTCATGCAAAGCTAGAAAGTCAGCATTTCCTCTGTTGTTTTGATCCTCCTTATACAACCCAAAGCCAACAGAGGATTTCAACTTCCCCAAATTTCTGCCCTGAGCATTAAAC
+>mm8
+AGGAAGATGGATTGTC-------TTGGAGCCAGA-AGTGTTCACTAACCAATCCTCCTTAGGAGGATATGGGAAACCAGTGTTGGCGTTTAAAATAACAGCTCTGCCTATTGCCAAGCTTCAGGATGCA-AGAGAGTGATGGGCTTGGGAATGCCAGCCGTGTCTTTAAGAGTTGGTGAGAGAGAATTAACCCCAAAGGACTCATTTCTGACCATCCTCTCCTGTACCC--TCTGACTGAGTTGGGACC-CAAAAAGCCAAGGTCAAGATGCCAAGAGCAAGAT----TTTCTGGTCTGTGGGCAAGAGCCCTTGGGGATGTGGGAAGGCCAAGGGACACCTGGCTGCCAGGCAAGAGTGAGGCAGATACA-------GCCCTGCATAGCATGCAAAGCCAAAGGGGTA----------------TCTGA-CCTCCTCACACAACTCAATGCCAGCAACAGATTTGGATGTCCCAGAATTTCTTCCCTGAGCATGAGAC
+
+>hg18.chr2(+):70744065-70744564
+CAGGACTCCACTTTCTCCTTCTTTTTGCTCTTTTTCAGGAAGGAGGGGGTTCGGAATTTCTTTTTCTTCTTTGAGGGAGACTTGGAAGGTGAGCCCTCTGGGGACATGGGGCCGCTGGTGACCGACTCGGTTTTGTCCTTAGAGGTATCAACATCCGTGTCAGCACTGGTGGTCATCTGGCTCAGGCCTTTGCTGAGGATTTCCTCTGCCGTCTGCTCCTCCTCCCTCCCGTTGACCACCACCCCTTCCGGCTGGGTTGTTTCGGGCTCTGTGGTGGCGGCTTTGCTTGTTTCTGTCTTCTTAGTACCTTCTAGAAAAAGATCAAAAGATATGACCTGTAAGATTTCATTCAGGTGACAGCTTCCACCTGGGGCTAACAGAACCATTTCTAGGGAATTCTATAAAATCAATCCAGAGCGAGGGGAGGGCCAGCCTGATGTTGAGGGATGGCTACCAGAGACAGATGGAAGGACTGGGTTCTGATCTGCACCTTCCATGT
+>mm8
+CAGGATTCCACCTTCTCCTTCTTCTTGCTTTTCTTCAGGAACGAGGGGGTTCGGAATTTCTTTTTCTTTTTGGAGGGTGACTTAGAGGGCGAGCCCTCTGGGGACAAGGGGCCACTGGTAACTGACTCGGTTTTGTCCTTGTAGCTGTCGCCATCAGTGTCAGCGTTGGTGGTCATCTGGCCCAGTCCTTTGCTGAGGGCCTCTTCTACGCTCGGCTCCTCCTCCTTCCCATTCACCACCAGCCCTTCTGGTTTCACTGGCTCAGGCTCTGTGTT---GGCTTCGCTGACTTCTGTCTTCTTGGTA---TCTAGGAAAAGACCAGAAGACCCAACCTGTAAGATTTCATGAAGGCG--AGTGT----------TCAACAGAACCACTTCTAGGGAGGTCTGGAG-------CCAGG--GAAGTGCAGGCTGGCATGGGGTGGGAGAAGGATCCTGGAACAGAGGAGGGGTGGCGT---------TCTCACCTCTCACTA
+
+>hg18.chr3(+):172801314-172801813
+ATTTCATTAGCTCTCTCCTTCACCTTGtttattaattctacaagcatttattgccatctcctatgtgccaagcactggtccaggctctggggatacactatgaacaaaatacagtgaagtccctgccccatggagcttacattctagtagggggagacagacaaacacataaatacaaaatatcagagggtTCAAAACAGCTTAGAGGTATCTTGCCTGAATTCTGTTTACTGCATATCCTCATTCTTGGGCAATGATAAAGTGAAGAGAGAGGCCAACAATGGGCTGCAGCAATGTTGctagtcccagctctaccatctacacattgagtggatttaagtgagttctcatctgatctgagcctcagtttcctcatctataaaatggggagaaattggattaaattacttataagggaaagggtcctttcaggctttTTTCATGAGAGTAGGGTGCTGAAAATCAAGAGCCAGTTTGTTGACTCCTCTAAGGtttaaaa
+>mm8
+AGCTCATCAGCTCCCTCTCCTGTATAATATTttcactccacaaacatttacccacatgtcctttgtactaggcactgtttcagagtctgaagacaaac-----taaacaacctatgaagtctctgccgtgtccaggtaccattctagtagtgg-----agacaaagaaacaCAG-------ATTACAGGATTCGAAAGAGC--AGAAGACGCCCT------GTCTGAAACCTCCATGTCCTTCGTCTGGGGTAATAATGAAGTGAGGAGAGA---CTAACACTGGGTGCAGGAGT-CTGTT---------------GTACATCTGATGGGCAGGTCTACATCATTACTCCTCCAATGTAACCCTCT---------GCTGTACCATGGGGAGGG-TTAAAGTAAATGATTTATTATAGGTC----TGTGCCAGACCTTTCTAATGAGAACATTTTGTACAAAATCAAGAACCATTTTTTTTACTGCTTTAAGGtt-----
+
+>hg18.chr3(+):172812085-172812584
+CAGGGATCTTCGACACCTGGAGTCATTTTAGACCTGAAAACAGAAGTTTCCACATTTAAATTTTACACCAGCAGTCACTGGCATACCCCTTCAATAATTTTTATTATATCCTTGTATTACTGGAATTAATTTGATTTTAAAAACTTAAATGGAAGCTGGAGGGTTTGACCTGGTCTAGTCCTAATTCAGTTAAGGACTAGTATTTAATtggctcacgtctgtaatcccagtgctttgagaggccaaggcaggaggatcacttaaagccaggagtttgagaccagcctgggcagcacagcgagacacggtatctacaaaaaatttttaaaaattagctgggtgtggtgacacgggcctgtagtcccagctactcggaatgctgagccaggaggattgcttgagcctaggaattcaaggatgcaatgagctgtaactgcaccactgcaGTTTTTTCTACTGCACGTGACAGTAATAAAAAGCTATTAAAATAAAAAATAtt
+>mm8
+CAGAGA--------------AGTCCTTTTAAACCATGGAAGTGTGATACTCACACTTAAATCTGAGACCAGCAACTACGGGA--GTTCTTTGGGTCATATCCCTGTAAT-------AAAGTGAAATTAC-----TTTTAAAATCTTACACAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GATGAT---AGACTATTAAAATACtatgtatg
+
+>hg18.chr4(+):74565827-74566326
+ttttttatatgttgactgacaggttgttttcatattttggctattgtgaataatgaggtaataaacaccgaagtgcaggtatatcttcTTAATTTTTTAtttttaatttttgtgagtacatagtaggcgtacatatttatatatctttgagatactgatttcacttcctttggatatatatgcataagagagattgcttgattatatCTGTTCTGGCCCTTTGTTCCTTTAACATTTGCAGTATTTTAAGTTTTTTTTTGGTTGTCTATTTGATTAAGTATTGTGCATACTTAGCCTGTGGACTTTTGTTCCAACTCAGTAGATTTTTTCCAGCGAAACACAAAGGTAATTTTTTTTTCTGGTTAATATTTAGCAAGAATTCTGCAGAGTGATCAAAAAAATCAAATACTCAGTATTTCAGAAATAGATTAAATAGGTTACTTTTTTACTGATAATGTGAAAGAATGATATAAAAACTTGATTTTCCTCAACAACATTA
+>mm8
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CTAGTCTTTTC-TTCTTTAACATTTGGAGTATGTTA--------------CAACTTTTGGAAGGAGGATTATTCTTAC----CCTGTGGGCTTTTATTCCAATTCAGCAGATTTTTTTCAGTGAAACACAGCATAAT--TTTTCCCCTAGTTAATAATTACCTAGAATT-TGCACCAGGACCAAAAAA---AAAGCCTATGTATTTCAGAAATAGATTAACTAAGTTACTTTTTAACAAGTTAGGTCAAAGAATACTATAAAAAGTTGTTTTTCCCCAGTCACATTG
+
+>hg18.chr19(+):10684644-10685143
+CTGCACGCACTGCTGCACAGTGACAACACGGCCGCGCTGCACCACCTCACGGTCCACAACATCGCCTACCAGGTGAGCCAGTGCCCGGGGCAAGGTGGGCGGGGGTGTCCTAGGTGCGTATGCCCCACGCTGACCTCCCCTCCCCGCAGCTGCAGCTCATGAGCGCCGTCCGCACCAGCATCGTGGAGAAGCGCTTCCCGGACTTCGTGCGGGACTTCATGGGCGCCATGTACGGGGATCCCACCCTCTGTCCCACCTGGGCCACTGACGCTCTGGCCTCTGTGGGAATCACACTGGGCTGACCTGGCATTGGGAgagggagggaggaaggaagggagggagggGCTGGAAGATACTGAAGGATTCCTTTTTGAAAGGTTTTTTTTATTGTAACTTACAGAGTGTGTCTGTGTCTTCTTGAGGAAGTGGCCTGTCTGGGTCCCCCTCCCAGTCTGAGCGTCATTGCAGTGGAATATCTCCCCTTCTCACCAATCATAAC
+>mm8
+CTGCATGCCCTGCTACACAGTGACAACACTACAGCACTACACCACCTAACCGTGCACAACATTGCCTATCAGGTGACCTGGAGGGCAGGGCGGGTGGGGCGGGGACACTCTTGGTGCTGGTGGCTCACACTGATGCTTCTGCCCTGCAGCTGCAGCTCCTGAGTGCCGTGCGCAGCAGTATCTTGGAACAGCGCTTTCCTGACTTTGTACGAAACTTCATGCGCACTATGTATGGTGACCACAGCCTCTGTCCTGCCTGGGCCGTTGAAGCACTGGCCTCTGTGGGAATCATGCTCACATGACCTGGTTGCT-GGGAAGGACACTGGGGTATGGGGA---------------ATTCTGAAGGATTCTTTTTTAAAAAGATTTTGTTACTATTGTTTTCATCTTGTGTCTGTC--TTCTT--------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr19(+):10689340-10689839
+GCAACGAAGTGATATTTATATGAACCAATGGGAAATTCTTAGGGAACGAGGTAGTAGCTCAATCCCCAACACCATTGGTCCACATTGTCTACTGGCACGTCTGCCTGCCAATAAGATGGTGGAACTTCGCCAATGGGCAGAGCCAACGTGCCTTTTTCGGAAACACCCCCTTCCTCTCTTGACAACTTGCTTTCTGCCGCTATTGGCTGTTGCACAACAGTGACGGTTCTTTTGTCCAATAAGTCAGCAAGACGGTCCCCAGGGGGAAGGTTTACTCAACCATAGGCCCGTGCCTAGTTTTTATTGGCTAGTGTATCCGAGTGGCGGTGCAGCAGGCCAGTCGCGTGCGGCGCGAGTGCTTTGGGCGCAGCCCCCGGGGCCGGGGCGGGAGGTCGCTCGGGTCGGGTGTCGCCTGAGAACCGGATGAGGCGGCGACCGTGAGGCCGAGCCGGGAGCGGGCGTCTTGCCGAGGCCCGGGCGGGCGGGGAGCAACGGCTAC
+>mm8
+GTAGAGAAGTGATATTTATATCAGCCAATGAGAAATTTTTACGGAATTAACTAGTGTCTGGATCCCTTACACCCTTGG--CAGGTT-------GACGTTTC-TGCGACCAATAAGCCAACCCGAATCACCTAGTGAGCGAGGCCTCAGTGTCTTTTCCAGAGACCCCGCCTTCCCGGTCTGACAACCCG-GTTTGACTTCTATTGGCTTTCACTTAAGAGTGACAGTTTTATTACCCAGTGAATTTGTGAGAT--------------TAGCCCTTC----------CTCGTGCCTT--TTTTATTGGCTCACGTTCTTGAGTGGCAGTGCTTTGAACCAATTGGATATAGCAGTAGGGTTGCGGACTCCGCCCCGGAGGCCGGGAGGGTTGTTCGCTCGGGTCGGGTGTCGCCTGAGAACCGGATGAGGCGGCGACTCTGAGGCCGAGCCGGGAGCGGGCGTCGCGGCGGAGACCGGGCGGGCAGGAAGCAACGGCCAC
+
+>hg18.chr19(+):10689256-10689755
+GTTTTTCTGATTGACAGATATGGTTCTCAATGATAGTCAAGATTCGGATGTTAAAGCCCGCCCTCTTTTGCCTGGTTGGCTGGAGCAACGAAGTGATATTTATATGAACCAATGGGAAATTCTTAGGGAACGAGGTAGTAGCTCAATCCCCAACACCATTGGTCCACATTGTCTACTGGCACGTCTGCCTGCCAATAAGATGGTGGAACTTCGCCAATGGGCAGAGCCAACGTGCCTTTTTCGGAAACACCCCCTTCCTCTCTTGACAACTTGCTTTCTGCCGCTATTGGCTGTTGCACAACAGTGACGGTTCTTTTGTCCAATAAGTCAGCAAGACGGTCCCCAGGGGGAAGGTTTACTCAACCATAGGCCCGTGCCTAGTTTTTATTGGCTAGTGTATCCGAGTGGCGGTGCAGCAGGCCAGTCGCGTGCGGCGCGAGTGCTTTGGGCGCAGCCCCCGGGGCCGGGGCGGGAGGTCGCTCGGGTCGGGTGTCGCCTG
+>mm8
+-----------------------------------------------------------GCTCTCTTTCCTCTTACTGGTTGGAGTAGAGAAGTGATATTTATATCAGCCAATGAGAAATTTTTACGGAATTAACTAGTGTCTGGATCCCTTACACCCTTGG--CAGGTT-------GACGTTTC-TGCGACCAATAAGCCAACCCGAATCACCTAGTGAGCGAGGCCTCAGTGTCTTTTCCAGAGACCCCGCCTTCCCGGTCTGACAACCCG-GTTTGACTTCTATTGGCTTTCACTTAAGAGTGACAGTTTTATTACCCAGTGAATTTGTGAGAT--------------TAGCCCTTC----------CTCGTGCCTT--TTTTATTGGCTCACGTTCTTGAGTGGCAGTGCTTTGAACCAATTGGATATAGCAGTAGGGTTGCGGACTCCGCCCCGGAGGCCGGGAGGGTTGTTCGCTCGGGTCGGGTGTCGCCTG
+
+>hg18.chr13(+):93889844-93890343
+AATGCTTTCAGAAAAGGAGGAGGCTTAATCAATATTGGGGGGGGGGTTATTATTAGATATCACAAATTGTCAGGTCTATCTTTATTTGAAGGTAGAGGTAGCCTCAAGCACTTTAGTTGGGTTTGTTAAACAAGCAAGCAAAGCGGAAACTACAGCTAAGCATCTTCTGAATGAGATCATCATCACTATAGAAGAACCTATGTCAAAGATCTTCAACTCAAGAAGGAACAGTGAGGATTAGTTCCTTTATTGTCAGCGTCAGAACTGTGGCTTGGCCAGCCTCTTCTCTTAGGTAAGGCATGAGCA--CTAGGCTTCTTCTGTGTATCTCTTGCTGCTTAAATGTGTCTCCATTAGGGGTGTATATCCTTTTCGAAGTCTTCTATATTGAAGAAAAGCCAACAGCACAAAAAGACCAACCAAAGCCACCAGTGTTCCCATGACTACTAAGAGAGTTGTGGGCCAACCTGGAGTTTCTTCAACTGAAACTAAAGCAGAAG
+>mm8
+--TGCTTATAGAATAGAAAGAGGCTTATTCAATAT-----AAGGACTTTTAATCAAAGGTCACATATAACTAGCCACACCTTACTTTGACCGTGGTGAATGACCCAAGCATTTTGTCTGTGT-------ACAA-TAAGCAAAGCAGCAACTAGAGATAATTGTCTGCTAAGGCATATCATCATCACTACTAAAGAGCACACGCTGAAGAGTTCCACCTCAAGAAGCGACGGTG-TAATTAGTTACT-----------------ACCCAGGTCAGGCC------------------AGGTAGGAGCA--CTAGGCTTCCTCCGTGTATCTCTTGCTGCTGAGACCTGTCTCCATTAAGGGCGCATAGCCTTTGCGAAGCCTTCTGTATTGAAGAAAAGCCAGCAACCCCAAGAGCAAGACGAAAGCTCCCAGGATTCCAATGACCACTGAGAGAGTTGTGGACCAAACTGGAGCTTCTTCCTCTGCAATGAGAGCAGACA
+
+>hg18.chr2(+):151974175-151974674
+tttgtatttttgttttttttaagtagagacggggtttcaccatgtgttggccaggctggtctcgaactcctgacctcagactcggcctcccaaagtgcttggattacaaggtgtgagtcaccgcgcccggccAGCTCTTAGTCTTAAACCCAACAGTACGTTATCTCCTTTTGCTAACTGATTTGTTGCTAAAACTTCAACAAGCACTGGACTTGGAGTTTGAACACTTAGTCTGAGGGCCCACTATGTTCAGTCTAGTGAGTCTGAGCAATTAACTCACATTTTGAATTTCAAGTCTCTCGCCTTAGGCAAAACACCACCACCTGATGCTCACCAGAGGGGCGTGACGCGGCAGCTgggcagggaagggatgggaagggatgggaagggaGGCGATCGATAACTCCGGTGTGCCGCTGACTGTTGGATTGGCTCGAACTTCTCCCGCCAGGCCTAACCTACTCCCGCGCACTCCTGGGCCCGCCCAGCCGCCATCTTG
+>mm8
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAAGCCCAACAGCCTGCCATTCACTCTCAATAAATGGTTTTGTG-GGCTCCTTTGGGAAGCACTGGAGT-----TTTGCAAACTTGGTCGGCTGAGCAAGTAGCTGGAGTCAGGTGGAGTGGGGC-ACTAATTTACATCACCCATCTCTAGCCCCGGGCTGGAGGCGATACACACCCCCC--GAGGTGCTCcgggggcgggg--gcgggggcgggggcgggCAGCA---------------------GGCCATCGAGCAGCCCGGCGCGCCACCGCCCGTTGGATTGGCTCGAGCCTCTCCCGCCAGGCCTgcccggctcccgcgcgccgctgggcccgccccgccgccATCTTG
+
+>hg18.chr2(+):151974202-151974701
+gacggggtttcaccatgtgttggccaggctggtctcgaactcctgacctcagactcggcctcccaaagtgcttggattacaaggtgtgagtcaccgcgcccggccAGCTCTTAGTCTTAAACCCAACAGTACGTTATCTCCTTTTGCTAACTGATTTGTTGCTAAAACTTCAACAAGCACTGGACTTGGAGTTTGAACACTTAGTCTGAGGGCCCACTATGTTCAGTCTAGTGAGTCTGAGCAATTAACTCACATTTTGAATTTCAAGTCTCTCGCCTTAGGCAAAACACCACCACCTGATGCTCACCAGAGGGGCGTGACGCGGCAGCTgggcagggaagggatgggaagggatgggaagggaGGCGATCGATAACTCCGGTGTGCCGCTGACTGTTGGATTGGCTCGAACTTCTCCCGCCAGGCCTAACCTACTCCCGCGCACTCCTGGGCCCGCCCAGCCGCCATCTTGGTCTAGGAGGGAGCGCGCCGCACGCGT
+>mm8
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAAGCCCAACAGCCTGCCATTCACTCTCAATAAATGGTTTTGTG-GGCTCCTTTGGGAAGCACTGGAGT-----TTTGCAAACTTGGTCGGCTGAGCAAGTAGCTGGAGTCAGGTGGAGTGGGGC-ACTAATTTACATCACCCATCTCTAGCCCCGGGCTGGAGGCGATACACACCCCCC--GAGGTGCTCcgggggcgggg--gcgggggcgggggcgggCAGCA---------------------GGCCATCGAGCAGCCCGGCGCGCCACCGCCCGTTGGATTGGCTCGAGCCTCTCCCGCCAGGCCTgcccggctcccgcgcgccgctgggcccgccccgccgccATCTTGGTCGTGGAG-GAGCGGGCTGCACGCGT
+
+>hg18.chr5(+):113796627-113797126
+agtcccatcgaccacccaagggctgagtagtgcgggcgcacagcacgggactggcaggcagctccacctgcagcccctgtgcaggatccactgggtgaagccagctgggctcctgagtctggtggggccttggagaacctttatgtctagcccagggattgtaaatacaccaattggcattctgtatctagctcaaggtttgtaaatacaccaatcagcaccctgtgtctagctcagggtttgtgaatgcaccaatcgacactgtatctagctactctggtggggccttggagaacctttgtgtggacactctgtatctgtctaatctggtggggacgtggagaacctttgtgtctagctcagggattgtaaacacaccaatcagtgccctgtcaaaacagaccactcggctctaccaatcagcaggatgtgggtggggccagataagagaataaaagcaggctactggagccagcagtggcaacccgctcgggtcctc
+>mm8
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr5(+):113725416-113725915
+AGGCGGAATCCCTGCCCTGGAGCGCCCTGGCTCTGGACTGCACCCCCCTAGGGTTTGTCCTGCAGATTCCCCTCCCCATCTTTCTCTGCCACACACGCTTCCCTAAGCCGCGCGCGCCGCAAACTCAGTCTCGGTCCCCGCAGGTGATGTCATGCCCATTGTTTTGGTGCGCCCAACCAATCGGACTCGCCGCCTGGATTCTACCGGAGCCGGCATGGGCCCTTCCTCGCACCAGCAGCAGGAGTCCCCGCTCCCGACCATAACGCATTGCGCAGGGTGCACCACCGCTTGGTCTCCCTGCAGCTTTAACAGCCCTGACATGGAAACCCCATTGCAGTTCCAGCGCGGCTTCTTCCCAGAGCAGCCGCCGCCGCCGCCGCGCTCCTCACACCTGCATTGCCAGCAGCAGCAACAGAGCCAGGACAAGCCGTGCCCGCCCTTCGCGCCCCTCCCGCACCCTCACCACCACCCGCACCTCGCGCACCAGCAGCCGGCCAGC
+>mm8
+AGATGGAATTCCTGCCTTGGAGTGCCCTGACCCCGGCCTAAGCCCCCAGGGGTTTCATTCTGCAGGTTCCCCTCCCAACCTCTCTC--ACACACATGCTCCCCTAAGCCGCGCGCGCCGCAAACTCAGTCTTGGTCCCTGCAGGTGATGTCATGCCCATTGTTTTGGTGCGCCCAACCAATCGGACTCGCCGCCTGGATTCTACCGGAGCCGGCATGGGCCCTTCCTCGCACCAGCAGCAGGAGTCCCCGCTCCCGACCATAACGCATTGCGCAGGGTGCACCACCGCCTGGTCTCCCTGCAGCTTTAACAGCTCTGACATGGAAACCCCATTGCAGTTCCAGCGCGGCTTCTTCCCAGAGCAGCCGCCGCCACCGCCGCGCTCCTCACACCTGCATTGCCAGCAGCAGCAACAGAGCCAGGACAAGCCGTGCGCGCCCTTCGCGCCCCTCCCGCACCCTCACCACCACCCGCACCTCGCGCACCAGCAGCCGGGCAGC
+
+>hg18.chr5(+):113725066-113725565
+AAACTTTTTCTCCCCAAAGCCAGTGCCCCCGCAGTTACTTGGCGGGCAGCCGGCAGCCCACTCTCGGCGGGATGATCTGGGAGAAGCGGGCGTGGGACGAGGGGGCTGCTGTTTTGCAGCCCTGCGAGGCGTGCAGTCGGAGAAGTGGTCGGGGTTCCACACCGTCCCTGAGCCTGCCCCCGGCCAAGGTGGCCCGACGTGCTGCAGTGGCTGGCGCAGGTGATCCGGGCAGCGCGTCCGGCACTAGTCAAGGGGGCAGCGGCACGGGAGGGAGGGGCGCCTTTCTCTTTTCTCCTCCCCCTGCAGCCCAGCTGCACTGCGTGGGGGCTCTCCATCTCCACGCAATCAGCAGGCGGAATCCCTGCCCTGGAGCGCCCTGGCTCTGGACTGCACCCCCCTAGGGTTTGTCCTGCAGATTCCCCTCCCCATCTTTCTCTGCCACACACGCTTCCCTAAGCCGCGCGCGCCGCAAACTCAGTCTCGGTCCCCGCAGGTGATG
+>mm8
+AAACTTCTTCTCCCCAAAGCCGGTGCCCCCGCAGTTACTTGGCTAGCAGCCTGCAGCCCACTCTCGGCAGGACGATGCGGGAGAGAGA---GTGGGGCGAGCAGG-TGCTGCCTTGCAGCCCTACAAGGCTAGAGGGCGGGAGAGTAGCTCGGGTTTCTCCCTGCCTTGGCGCCTGCCCCAGACCAGGGTGGCCAGACATGCTGCAGTGTCCCAGGCAGGTCATTCGGGCAGCATGTTCCGCACCAGTCA-GGGGGCCGCGGCAGTAGAGCAAGAGCAATCGCTCTC---TCTCCCACCTCTGCAGCCCGCCTGCATGGGGTGGGGGCTCAGTCTTCCCACGCGATCCGCAGATGGAATTCCTGCCTTGGAGTGCCCTGACCCCGGCCTAAGCCCCCAGGGGTTTCATTCTGCAGGTTCCCCTCCCAACCTCTCTC--ACACACATGCTCCCCTAAGCCGCGCGCGCCGCAAACTCAGTCTTGGTCCCTGCAGGTGATG
+
+>hg18.chr2(+):165249579-165250078
+GTTTTAGTGAAAACAAATTTAATATCATCTTGTTTGAACAAAGCTTTCAGAATAAGTGAGCAATTAAATTCTTAAAGTAGGGACAGAACACCAACAGGCTCTAGACTCCGGAAGAGCTGTAAGCCGACAAATGGGCATTGTTTTGCTTAACAGTTTTAGCTTCAATGTAAATATATATTATTACTTAGAATATTAGCATCTGAACTATATAATGACTATTTTATCATTTTACTTGAATTAAAACCAGAATTTCTGGAACTTCCAAATAGTCTTTAAAGTTTTTCAATATAAACATAAACTAACCCCTATTCCTCTCTACATATCAAATGTGAAATAACTGTCACAATATATCAGCATTTTCACAGAAAGATGTTTAAGGCTTCTGGCACATAAAATGTGTAATTTCTGTGTGACAATGTCATAATTATATACAGAAAATATTTAAAATTCTTGTAGAATTTAAGTTCTAAAGATTAAAAAAACAAGAGTTCCATGTTAA
+>mm8
+GCTTTA--GGAAA-AAGTTCAGTGTCAGG-TGTCTGAGC--AGTCTTTTGAATAAAAGAGGAATAAAATTAT-TAAGGAAGTCCAGGACACTAACACGTTCTAAACTTCTGGGCCACTGGAAGCCGACAATCAAGTACTGTTTCTCTCAACGATTTTGGCTTTCAGGAAAATATATATTATTATTTAGATGGCTAGCATCTGAGATACATAATGACTAACTTAGCATTTTCTTTAAAAAAAAATCAGGATTTTGCAAATGTCTGA------CTTCAAAGTTTTGAATGTGGACATAAACTAACC-CTATTCCTCCTTATAG--CAAAAGTGAAATAACTGCCACAATGTATCAACATTTTCACAGGGATA-TTTTAAGGCCTCTGGCATAGAAAATATGCAATATCTGTGTAACAACATCATAATTATATACAGAAAATATCTTAAATTCTTGTGCAATTTTACTTCTAAAGGTTAAA---------GTGTTCTATTTA
+
+>hg18.chr2(+):165249502-165250001
+TTTAAAAAGCACCCCAAATATACAACTTGCTTTTATTAAATTGAAAAAAAAATCCCCAAGAGGCAGATATCCCAGTAGTTTTAGTGAAAACAAATTTAATATCATCTTGTTTGAACAAAGCTTTCAGAATAAGTGAGCAATTAAATTCTTAAAGTAGGGACAGAACACCAACAGGCTCTAGACTCCGGAAGAGCTGTAAGCCGACAAATGGGCATTGTTTTGCTTAACAGTTTTAGCTTCAATGTAAATATATATTATTACTTAGAATATTAGCATCTGAACTATATAATGACTATTTTATCATTTTACTTGAATTAAAACCAGAATTTCTGGAACTTCCAAATAGTCTTTAAAGTTTTTCAATATAAACATAAACTAACCCCTATTCCTCTCTACATATCAAATGTGAAATAACTGTCACAATATATCAGCATTTTCACAGAAAGATGTTTAAGGCTTCTGGCACATAAAATGTGTAATTTCTGTGTGACAATGTCAT
+>mm8
+GAAACAACAGACTGTAAATATATAACTTGCTTTTATTAAACGGAAAAAGGTTTGTCAGGATGACAGATACTCCAGTAGCTTTA--GGAAA-AAGTTCAGTGTCAGG-TGTCTGAGC--AGTCTTTTGAATAAAAGAGGAATAAAATTAT-TAAGGAAGTCCAGGACACTAACACGTTCTAAACTTCTGGGCCACTGGAAGCCGACAATCAAGTACTGTTTCTCTCAACGATTTTGGCTTTCAGGAAAATATATATTATTATTTAGATGGCTAGCATCTGAGATACATAATGACTAACTTAGCATTTTCTTTAAAAAAAAATCAGGATTTTGCAAATGTCTGA------CTTCAAAGTTTTGAATGTGGACATAAACTAACC-CTATTCCTCCTTATAG--CAAAAGTGAAATAACTGCCACAATGTATCAACATTTTCACAGGGATA-TTTTAAGGCCTCTGGCATAGAAAATATGCAATATCTGTGTAACAACATCAT
+
+>hg18.chr4(+):187745932-187746431
+AAGCTCAAGTATTTTATTAATAATTTATTGTCAGTAAGAAAGACTGGCTAATGGTAGTTTTCATTAAAAACCTTTACAAGACCATTGCATCACAAATATACAGACACTATAAAAACTGTGTCATGGTGGTTTTGGTTCTAAACAGGTATGCAGAAGGTCCCCGTTACACTTTCCAATAATGAAAAATGTTTATAATTCTAAATACAGCAACCCATGTAAGACATGTTCATGTATCTGATCTCTCCTTCATCCTATGTACAGCTAGAAATGAATGACTACACTGAAATGTACTAACAAAATGTCACACTTCAGTGGAAAAAGACAGAATGAAACCCTGGTTATAGTAAAAAAAAAAAAATCAGGGTGCTAGATAATGGCACTGACACCACCAAAATTCAGTTGAAACAAATGCACAAAATATCTTGGAAATCTAGTTAAAACTATGAAAAATCAAATCTGTACATAAAATTTACAAAAAAAAGAGACAGGAAAATTAAAA
+>mm8
+AAGCTAAAGTATTTTATTAATAATTTATTGTCAGTAAGAAAGGCTGGCTAATGATAGTTTTCAGTAAAAACCTTTACAAGACCATTGCATCACAAATATACAGACACTATAAAAACCGTGTCGTGGTGGTTTTGGTTCTAAACAGGTATGCAGAAGGTCCCCTTCACACTTTCCAATAATGAAAAATGTTTATAATCCT-AATACAGCAACCCATTTAAGACATGTCCA-GTAACAGGTC--GTCCACACCCTATGTACAGCTA---------CACTGGACCGAAATGTGTCAATGAAATGTCATACTTCAGAGGAAAAGAACAGCGTGAAACCCTGGTTACATCAGAAAA-------TCA-GATGCTAGGCAACGACGCTAACACCACACAGATCCAGCAGAAACAAAAACACGAGGCGTCCTGAAAACCTAGGTAAAACTAGGAaaaatcaaaTCTGTACATAAAATTTACACAAAGAAGC-----AAAAATTAAAA
+
+>hg18.chr2(+):27572711-27573210
+TTTTTCCCGCTGTAATATCCAGTACAGTGTGTGCACACTTGGGGCTCAGAAGCTTCTACTGCCTTCCTTTCTGAGAGGAGAGGATAAAATGGGACCAGTGGGACTGACTGTGTGTGCTGAGCATGTGATCAAGCCATGGGCCAGGTCCTCTGACTTGTGCTGACTTGGTGACCCTGATCTCTGGCCTCGGAGGACACTTGCCCAGGGATTCTCACTGCCGTGGGTGTTGTCCTGCACTCCCAGGCTCCAGGTCCTCTGTAGAAGAGGGCATTGTCCCGGTAGGGCAAGAGTCCCGAGCCTCAGGTCTTCCTCTTCAGGGGCCAAAGCAGAGGCTGGCGAGTCAGGGTGCTTGCAAAGAGGAAGCCCAGGAGTTTCCCTGGGGTTACCAGAGGGCTGGGGGCCTAGTGACCAGGAAAGGGTGGTGCTCTGAGAGCCCAGGGTGCTTGGGTTAATCATCACTGGGGCTCAGATAAGGCCCTGCCAACTGGAAGCAGAGTCA
+>mm8
+-CATCTCCTCTGTGATATCCAGTTCAGTGTTCGCACACCTGGGGTCCAGAAGCGTCTATTGCTTTTCTTTCAGAGAGGAGCAGATAAAATGAG-CCAGTGGGGC------TGCATGCTGA-CATGTGATCAAGCCATGACCTGAGTCCTCTGACTTCTACT--------GACCCTGATCTCTGGCCTTTGGAGGCATTTGTTCAGGGATTCTTTCTGACCTGGG---TGTTCTGCAAGGGCAAAA----------GCAAAGAACGT----CTGGTCCTCTTCTCCAAGGGCAG------------------------------------AGGCTGGCAAGCCAGAGTATACGCAAAGAGGACCCTCAGGAGCTCCTGTGGGCTGGCCGGCGACAGGAACGGGTGTTGA--AGAGAGGGGTGGTGTTTTGAGAGGC-AGGGTTCTTAGGTTAATCATCTCCATGGCTCAGATAAGACCCTGCCAACTGGAAGCA-AATTA
+
+>hg18.chr1(+):111758461-111758960
+GGTTCTTGTGTTTACAGTTTATTTAATGGAAAAGAGATTGGCCTATTCTGGTTTTGATGCCTGCTTTGCCCCGGGATGAGAAGGCTTCCAACATGTCACTTAGAAGAAAAGACAAGGGTTTTCCCTGGTTTCTGACACCAGAGGGGCTTAGGCTTCTTCATCCACAGCAGAGTTTTCTGGGATTTCTTTTTTTAGAGAAAGAGGACTTGTTTGAGGGGTTACTGAGTTGACAGAGGAATGGTTTCCATAGATGGGAACAAAGCGGTTGTCAAAAGCTAGAGGAGTTTGTTCCGGGAGCTGGATGACGGGGCTGGAGGACAGCATCATCCTGTTTTCAGCTTCCATCTGAAGACCCAAGTTACCCATCCTGGGGTGAGTGCCCACCTCAGAAGTCAAATTCTCCCCTCTTAAAGGCATAGTCTGCCCTTCAGGGGTGACTGATATGTTTCTGGAGGGGACAGTCACCTTTTCACGGGCCACAGCCTTCCTTCTAGGGGCC
+>mm8
+GATTCTCATGCTTCCAGTTTATTCAATAGAAAGGAGATTAGCCCATGGTGACTTTGGTGCCAGCTTTGCCCCAACATGAGGTAACGTCTGTTGTATCACATAGAAGAAAGGACAAGTGTTTTCCCTCGGATTTGCCACCAATGGAGCTCATGATCTTTGATTCATAACAGAGTTTTCTAGGTTTTCTTTTTTTTAAGAGAAAGA-TTTGTTAGAAGGGCAATTGAATTGACA----AATGGTTCCTATCAGTAAGAGTGAAGCATTTTTCAAAAATGAAAGAAGTATATCATAGGAACAAGACAATAGAGCTGGAAGA----------------------------------CCAATTTCACCCATCTTGGAGTACGTTTCTACCTCAGTAATCAAACTTGCCCATTTTAGAGTTTTACTCTGTCCATTAGGGGTAGCTGACATCTCTCTAGGGGAAACAGTGGCCTTTTCAAGTACCATAGTCTTCTTCCTGGGAGTC
+
+>hg18.chr11(+):49124766-49125265
+TATAATATTCAACTTTATTTCAAATATACCAATTTTAAAATTTATCAATATACCCATTACGATTCTTTCTGAGTGACATACCACACAAATTCAATACGGATTCTCTAAAGAATCCTCTTAGGCTACTTCACTCAAAGTCTCTGCAGCTGCCTGCACTGTGAAGGCTGCAACATAAATCTGTCTCTTCACTTCTCCCCAGGCCTTGGAAGGGTCCACTTTGCTTTCAATATCAAACAGAGCATCATAAATTCCTGGGAATGACTCCCCTGCATACTTGTTGTGGCTGCTTGGAGCATAGATGACATGCCTGTTGATAAAATCGTTTGCTGTTTATTAGGTGCCCAAATGATATACAAGAGAAACACAAGAGCACTCTGCAATTCCTGGATTGCATATTCCTATAACAATTTGAACAAGCCACTTGTCAACTGAACTTCCAAGTTCAATCATCTCTGAAGACTATTATATGAAATCTATAGtaattaattatatttttatt
+>mm8
+---attatCCACTTTTGTTTTGAatgtatgcatgtgtatatatatatatataAGCTCCATAGTTCCATAGGGAT--------------------TTTGTG-ATTCTGTAGAATGTGTTTAAGCTACTTCCCTCAGAGTCTCTGCTGCAGCTTGCACTGTAAAGGTTGCAATAGAAATCTGTCTCTTCACTTCGTTCCAGGCCTTAGAAGCATTGACTTTGCTACTTATATCAAAAAGGGCATCATAAATCCCAGGGAATGATTCTCCTGCATACTTGTTGTGGCTGCTTGGAGCATAGATGATATGCCTGTTGATGAAACATATCTTTGTCCATTAATTGCACAAGCAACATACAAGAGAATAAAGGCA-----CTATA---CACACATGTCATACTCCTGTCCTGGCTTGAATAAGTCACTTGTTACCTGAGTTT-AAAATGCAATAATATCCAGGCAC------------------ATAAATACATATAATTTTTGC
+
+>hg18.chr11(+):49124879-49125378
+CCTCTTAGGCTACTTCACTCAAAGTCTCTGCAGCTGCCTGCACTGTGAAGGCTGCAACATAAATCTGTCTCTTCACTTCTCCCCAGGCCTTGGAAGGGTCCACTTTGCTTTCAATATCAAACAGAGCATCATAAATTCCTGGGAATGACTCCCCTGCATACTTGTTGTGGCTGCTTGGAGCATAGATGACATGCCTGTTGATAAAATCGTTTGCTGTTTATTAGGTGCCCAAATGATATACAAGAGAAACACAAGAGCACTCTGCAATTCCTGGATTGCATATTCCTATAACAATTTGAACAAGCCACTTGTCAACTGAACTTCCAAGTTCAATCATCTCTGAAGACTATTATATGAAATCTATAGtaattaattatatttttatttcaaacaaataaattaaaGTGGTTCAGTGCTACAAAACTAACAATGATGATAGTAACCACAGCAATCATTCTTGGTATTTAATGtttacttgcaatttttctgatgtttagaa
+>mm8
+GTGTTTAAGCTACTTCCCTCAGAGTCTCTGCTGCAGCTTGCACTGTAAAGGTTGCAATAGAAATCTGTCTCTTCACTTCGTTCCAGGCCTTAGAAGCATTGACTTTGCTACTTATATCAAAAAGGGCATCATAAATCCCAGGGAATGATTCTCCTGCATACTTGTTGTGGCTGCTTGGAGCATAGATGATATGCCTGTTGATGAAACATATCTTTGTCCATTAATTGCACAAGCAACATACAAGAGAATAAAGGCA-----CTATA---CACACATGTCATACTCCTGTCCTGGCTTGAATAAGTCACTTGTTACCTGAGTTT-AAAATGCAATAATATCCAGGCAC------------------ATAAATACATATAATTTTTGCTTTAATGAATAACTCAAAGTGGTTCAGATAAATAAAAATAACAGTAAGGACAGT--TGATGTTAATTGTGCTTAATACTTAAAAACAACTTATA-TTTTTATAGTTACTAAAA
+
+>hg18.chr7(+):26298700-26299199
+GAGAAGGCCCAGGGGAAAATCCATATAATTGACTGATTATCAGATTTGGTGACCAGGAAAGCAACAGCCTGTTTTTCAGTTCCGATGCATCATACTTTTCTCAAATTACACGGATTATTGAGGGGGATCGTCACGGAATGGGGAGCAACATGTCCTGCTGAAAGGAAGGGCTTCTATCTCTACAAGACACGTTAAAaatgatggtatcagaaaattagaacggggaggaggcttgcacatgatctccatcaaacctttcattttacagacagggaggctaaggccgagggacgctgagtgttgggaccaggatcattcagccagatgggagcagaaccaggcctacaacctggcaggcttctgacttccaccccgGAGTTATGTCCACCTCTGGGGCCTGGGAACTGGGTTTGGATTGCATAAGCTCCCCCTCCTCTCCCAGGAGGGGGCTGGGCTGGAGGCTGAGGCCTTCGCCAGGAAGAAGCAGGGACTGCTTGGA
+>mm8
+GAAAAGGCCGCGGAGGAAACCCACGCTGTGAGCTGATGATCGGGTTTGCTGAGTTGGGAAGCAACAGCCTGTTTATCGGTTCTGACACATCACACTTTGCTAAAATTACAAGTATTGTTAA-GGGGATGGTCACGGGATG-------------TCTGCT-------------------TCCGCAAAGCACATGGAGAGCGATGG-ATCAGAAATTGAGAACACTGA------TCTTTCGTGATCTCCATCAACCCTTTTAGTTTGCGACAGGGGAAACCAAGGTCTGCAAGGGTGGAGC------------AGCATGCA-CCCGGTGGGAG-------------------------------------------GGGTGTGTGAAAATCCCTCTCGTCCGGGGAGTGGGCTTGT---------------------------GGGAGTGGCCGGAAGTG-GGCTGGGGGTATT------------ATGGAACTCCTTCAA
+
+>hg18.chr7(+):26297541-26298040
+CAGTTTAAGTGATGATTGTGGTTTCCCATGCAAACAGGTGTGGGGACCCAGCCTCAGGTGCCATTTGGGAAATGCTTTCCTCAGTCAGGTCCCTTGGCAGATCTCATTAGCTTTCCCCCCAAATGTTTTATTGAGACATTTCAAACATAGACAAAAACTGAAATAATTTTATATAAACACCATAGCCCACCACCTAGATGCTATGAACATTCTGCCATTCTTGTTTATCACGTTATTTATCCGTCCTCCTCCCCATCGGCAATCCTCCCCATAACTGTGGGGTCAGGGTTAGGAAGCTTAAGGTGACTCAGGTGGCGAATTCCGAAGGGTGCCGCTGGAGCACCTCCAGCCTCAACGTCCGGACTAATGGGGGCATTTCCTCCCTAACTCAATTTCAGGAAGCAGGAGGCTAGCTCTGCAGGGTGGGGGCGCACCTGGGCTGGGCTGCGCGGAGGCGGCGGAAGCACTAGGCGCGGCGCCCACAGGCGGACGGCTGGCG
+>mm8
+-----------------------------GCACACAGGTGGTGAGAGCCAGCTCAGATGATC-TATAGGAA---------CCGGACATAT-CTTTGGCAGATCTCA-TAGCTTTCTCCTCATCTTTTTTAAAGGGAGATATTAAA--------AATATTG--------TTATACAAAAGTAAT-GCCCTCCATCGAGATCCTGCTAACATCTAGTCATGCTTGTTTGTTATTGGCTTCTCTCATCTTGATTCC------------------TCACTGCTGGGT--------------------------AGGGAGAAAGACCCGCTAGCTA-------------------------------------GGTGGCCTTTCCTACGTT-------------------AAGGCTGGCA----------------------------GTggcg-------ggtgggggtggggggc----------------ggcggcgggcg
+
+>hg18.chr16(+):80625865-80626364
+AATATCTTCCTCTACTTTCATATCCCTCTCCATCCAACCCTTCAGCCTGCCTCAGTTGGGATTTGTAGGAGTCCTGAAGCTATGGACCAGATCAGAGGTGCCTTCCCTTCCAGAATCTATTTTCCAAACTTCATCGATTGCCTATATTTATATGCATGCATGcacacacacgcacacacacacacacacTCTCACTCACTCCCGAGTCAGAAAAAGGACTCAGCACCCAGACATACTGCAGGCTCTTGAAGAAGACAGTATTTTCCTGTGAGCTAGAGGATCTTCCTGTTATTCTCCATGCAGTTCAAATTCTGTCAATTATTATCCAGTTAGTCATCGCTCCAGAGGTGGACTGTCATTAAAAAAAAATAGAAGGTGTGTGTTTGTGGGTGAGTATGTGCATGTGTTGTGTATGCAGGGGGTGGGGAGGGGCGAGAGCGGTCAAATAGGAAGTGCCTTGGTATTTATGTTGAAGTGCACACTGGTTTAAATTACCCAC
+>mm8
+AGAGCCTTTTTTTGGCT-------------CATTGAGCCCTTAA-CCTGTCTCAG------TTGGCAGTAGTCCTCCAGATACAGGCCAGATCGGGGATGCTCTCTCTT--AGAATCCACTTTCCAAGCTTCACTGATTACCTGGAT-------------AacacacacacacacacacacacacacactcacacatacagatcacTCGGAAAAAGAACTCAAC------CAACACAGGAGGCATCCAAAGGAGA---------------------------------TTGTCTTCTT-----TTCCAAGTCTGTCAATCATTATCTGAGTAAACATCTGTC---AGGTGGGA------------------gtaggtgtgtgtgtgtatgtgtgtgtgtacgtgtgttgtgtgtgtATGTGTAAGTGTTGAG-------TGCCTTAGGGGAATGAGC-AGGTATTTATATCACAGTGCACA---GTTTAAATTACATCC
+
+>hg18.chr19(+):54159879-54160378
+AAGGATCCGGAGACTCCTTATCTCGCAGCGCAAACCTCAGGCAACTACAGGTCCTCCCTGCACCTTTGAGGTGCCCCTCCCCCCACTCAAGGTTCCAGAAAAATCCATGCCCTCGGAAACCCCAGAATCTTACTTTCCCGAGGCACCCCAGGACCCCAGGGTCATCAGTTCACAGGGCTGTTAGTGCTCCCATAAAACTCTAGCCTCCCAGAGGGACCCCAGCCCCCACCCTCCCGCCCACGAACCCCTGCATTTCCAGAATCAGCCCCAGGGCCCCAACCCCCCCAAGCCCCCATTTCACAACACGCTGGCGCTACAGGCGCGTGACTTCCCCTTGCTTTGGGGCGGGGGGCTGAGACTCCTATGTGCTCCGGATTGGTCAGGCACGGCCTTCGGCCCCGCCTCCTGCCACCGCAGATTGGCCGCTAGCCCTCCCCGAGCGCCCTGCCTCCGAGGGCCGGCGCACCATAAAAGAAGCCGCCCTAGCCACGTCCCCTCG
+>mm8
+ATGACGTGACATATCCCTT------CATTGTGTGCATTGGACATATGGAGGTTCCCTTTGCATTACAGAATTACCCCACACTCAGCCCA--TCCCCAG----ATCCATGTTCTC--AGGCCCCAAAA-TTCTCTTTTGTGAGACACCAAAGGACCTCGAAGTCATCCCCTCCCCAGGGTCTCAGTGACCCGGAG-----------------------CCCAG----AACCCT-------GCGACCCC-------TCCAGGTTGCGCCTCCGGATCCGGACCCCCCCAAGCCTCCATTTCACAA-GGCCTCGCGCTCCAGTCCCGTGACTTCATCTCACTGGGTGGGTGGGGAGCGAGGTTCCCCTCAGCTCCGGATTGGTCAAGTATACTTTTCGTCTCCGCCTCACGCCACCGCCGATTGGTTAGTCTCGGGCCTGGGGCACCCCTCCTCCGGAGGTCAACATGCTATAAAAGGAGCGCTCCTTGCCGGGACTTAGAG
+
+>hg18.chr16(+):55552764-55553263
+AAAGTCTACATAGAGGACTGTTTCTGGggtacccagatgcagcgtcaaatgccatggaatactacagtgaggacattatcctttcaagctttcaaatcagagcaagggaaaggtcgatgctagagtttctctagcacccatgaagccctctccctttttctactgagttttactttacaggcaacagcaggcttcaagcttggggtcattgtcgggcaacagtatctggcaagaattcaatgtctttttctcatagtcattgtattttggcctctttctatttatggcaactgagagagaaagcttattcctagatatatgtatttaagtaaaaaataaatgaattcatggaaacatattaagcaattatccagataacataagggatggcaaaaatggtgcagatggtGGAGGGGAGACAAGTAGAAGTTGGGGTGCTCTTGTTGAATGTCTGGCTCTGAACTCTAGAGGAGGCCGCAGGGGCTGGGCAGGAAGGAGG
+>mm8
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr3(+):187840344-187840843
+CATTGTTTAAAAATAACTTAAATGATGATAAGTAGAACATTTTCCACCCAGATGGCCAAAGTGCTTAAGGAATCTCAACTGTGCTTCTGGCAGATGACTGTGGGGTTCAACTACCTCCCTGATCTAACAAGGGCTTTGCACACAGAGTGTCAGCCAGGAAGTCTGAATTCACCAAGCACCACTGGGACATAAGATAACTATTAGAGTGGCCAAGGAGACCTCCACAGCAAAGGTGTTAGGGGAGAGGGGGAGAATGGGACAGTCCTCCATATTCCTATTCAGGAGGGGACCTGCAAATCAGAATCTAATCATAAGAGCCTTGAACAAATGTTATGATTTCTCAGGAAACAGTTGGGAAACTTAAATTCATTTGTATGTACAGGTGGATATGAGGTTGCTCAAGGGTCTAAGGTTAGAATCATTGGGAAATGCTATCCAAAGTACTGACTTAGGAAAATCCAAGTTCAGAATTCAAGGTGAACTTGGTTAGCCCTTCCAG
+>mm8
+T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTCTTGATCAAACATTATAATTCCT-GGGAAAGGGTTAGGAAACTTGGATTTATTTACA--------CGAAA---GGCATGCTC-CGGATCCAAGGTTAGAA-CACTGACAAATCCAATCCAAAATATTGACTCA-AAAACTGCTTGTTTGGACCTCAGGGCAAGTCCTAGTAGGCTATTCTG
+
+>hg18.chr3(+):187840445-187840944
+GGGGTTCAACTACCTCCCTGATCTAACAAGGGCTTTGCACACAGAGTGTCAGCCAGGAAGTCTGAATTCACCAAGCACCACTGGGACATAAGATAACTATTAGAGTGGCCAAGGAGACCTCCACAGCAAAGGTGTTAGGGGAGAGGGGGAGAATGGGACAGTCCTCCATATTCCTATTCAGGAGGGGACCTGCAAATCAGAATCTAATCATAAGAGCCTTGAACAAATGTTATGATTTCTCAGGAAACAGTTGGGAAACTTAAATTCATTTGTATGTACAGGTGGATATGAGGTTGCTCAAGGGTCTAAGGTTAGAATCATTGGGAAATGCTATCCAAAGTACTGACTTAGGAAAATCCAAGTTCAGAATTCAAGGTGAACTTGGTTAGCCCTTCCAGTTGTAACAAAACCGCTCAAGTCTGCCTTAAAGAGCCTTACAAGCCAGCCAGTCCCTGCAGCTCCACAAACTGACCCATCCTGGGCCTTGTTCTCCACAGAA
+>mm8
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GTCTTGATCAAACATTATAATTCCT-GGGAAAGGGTTAGGAAACTTGGATTTATTTACA--------CGAAA---GGCATGCTC-CGGATCCAAGGTTAGAA-CACTGACAAATCCAATCCAAAATATTGACTCA-AAAACTGCTTGTTTGGACCTCAGGGCAAGTCCTAGTAGGCTATTCTGTTGCAGTAAAGCTGCTCAAGTGAACCTTGAG--GCCCCACGGCAGGGCTCGTCCTGGCAGCTCTAT--ACTGACACATCCTGGATCTTGTTCCCCACAGAA
+
+>hg18.chr4(+):25358148-25358647
+GTAGTCAATTGTATAAAAATAATTTTATTTACTACTGTAAATAAAGTAGTGCAAAGAGTAGTTTGGACCCACAATATTGCATTACTGATTTATTCACTACCTTAGCAGCATGTAGTATACAGACATTCTGCTCTTCCTCTTCCTCTCTAacacacacacacacacacacacacacaTATCCCTGTACAGACTCACGCAGGCATGAGGGGTAGGGATGAAACTATAAGCTAGAGGCTTACTTGCTGCATATTCCGTTGCTGCCAGTCTATTCTAACGTGTAATTCATGGAGAAGACTACAGTTAAGTACTAAGAATCTTCTAAATGTAATTTCATGGATTGCAATTGAAATGTAAAAGATATCCGACAATGCCATTAAATGATTCGGAAGCACTAGGACCCTAGAAAAATTCAAGGAGAAAAATGTAAACCAATTTACAAAGCTATTGCCCTCCCTGCATTTCCAGGCACAAACAATTTATTTCAAGGTGCCTTATAACT
+>mm8
+GTAGTCAACTGTAGAAAAATAATTTTATTTACTACTGTAAATAAAGTAGTGCAAAGA-TAGTTTGAACCCACAGTATTGCGTTACTGATTTATTTACTACTGTAGCAGCATACAGTGCACAGACACTCTGTTCTTTTTTTGTCC-TCTTACACAC----ACTCTCTCTCACACACACACACCTATACAGACACAGGCAGGCATAAGGGGTGGTGATGAACCTATGAACTAACAGCTTGTTTTCTGCGTATTCCATTGCTGCCAGTCTATTCTAAT-GGTGACTCATGAAGCAGACTACACTTAAACGGTAAAGATTTCCTAGATGTTATTGCATGTGTTATGATGGAAACATAAACGATACCCAATAATGTCATCAAATGATTTGGAAGCACTATGACCCTAGAAAAATCCAGGGGAAAAAATGTAAACCAATGTACAATGTTATCGCCTTCCCTGTGTGTGGAGT--------GTTTGTCTCAAGGCTCCTTCTAGCT
+
+>hg18.chr3(+):113535219-113535718
+TTCCAGGCTCGCTTTCTCCGGGAGAGCTCCTGCGTCTCCTCTTTGTTATGCAGCCCCTTTCTCCCTCCTAGCCCTTGCCTGGGGGAAGCCATGAAGGATCAGTTAAAGCTGAAGCTACACTTGAGAGAGCTGAAATGCTCTGTGATCATAATGCTTTGAAGGGTTAACCCCGGGTATCTAGAGAAACAGACATTTTGTTTATTCGGAACCAGCTTACAAGACAAAAAACGGAGAAGGTTTTCATATATCCCATTGGTATATGAAATCCAAATACAATGGTATTGGTATAAGAATCCAAATACAGTGAATGCCTCAAGATAATTTTTTCATGTATGGTTTGTTGGCAAGACCACATAGCCAATGATTTCACTGTCTTTCTTAACAAAGGAGAATGGTGGTCTGTGAGCTACGGTCTACTGCAAGCTAGATGCTGTTAATCTTCTTTGTAACTATCCTTCTAAAAATGAATTATTACCTCGTTTTACACATAAACAGGCGG
+>mm8
+TCTCG--CTTGCTC-------------------------TCTTTCTCA----CCCCCTCTCTTGCTGCTGCTCCTTGCCT--AGGAAACCATGAAGCATCTAGCAGTACTGCAGC-------GAGCAAGCC--ACAGCTTAGTGGTCTT-------------GTTATGCCAAGGTATTTAGAGAGGCCGACATTTTGAGTCTTTGGTACT-GTTTACAAGGCAGAAAAAAGGAAGGGTGGTCATACGCCTTATT----------CTTTATACACACGGA-ATTGGTATGCGAATCTAAACGCAATTAAACCC--CAGGTACCCTTTTCATCAG------GCTGACAAGACC----GAC------TTGTGTTACCTTTCTTAACAAAGAGGAATGTGG-----------------ATCTGTCAGCTAGATGCTCTTAATGTTC-AAACA---------------AGGAATTGCTTTC-TGTTTTACAAAGAATCGGAGAG
+
+>hg18.chr3(+):113534107-113534606
+-----------------------agaagaagaagaaggagaagaaggagaaggagaaggGAAAAAAGAATCCTCATCATTAATGCAAGTGGAAGGAAACTCTTCACCAAAGAATTGATCACATCATGAAAGGTGAAATCATTACGGAATTGCTTAAATATATAATTTGAATCTGGatttaaaaataataaatgtaagttttttctttaaaaaaaaaaaaaaGTCCATTGGTTAAATTCAGCTTGAATCCTTTGCCACTACATCAAGAGCTAACAGGTCAACAACTGATCTCCACAACCTCCCACCTCATTTCCTTTCTCAGTCCAGGTAGCAGGAAAATGGAAAAAAAAAAATGATTTTTTTTTTCCAAACACTTTGTCAGTTTCCCCAGCGGTCACCTTTGAAAAGGGAAAAATGTCTGAAAATAGACAAAGCTGAATATAAACATCATTTAATTCCCCCCACACAGACAGCCTCCGCTCCTGTGAGGGCGTGGGGAA
+>mm8
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr15(+):40483770-40484269
+gcttcatcaatgaggtgatgtatgtgaagtgtctggcacagcatgggcactcaaACAGAGGTGCTTTTTCACACTTTAcaccttacaaggtacttttcacatgtgtcatcgcgatacttgcaaggttgctgagaggtagatggggttataatccctggtgttcaagaaaggaagcagaggctcaatggggttgaatgacttctctgagttcacagagctcagtaagtggcagggttggaactcacattcagactctctgactccagacttaggtttttccgcacctccacgctgAGGCCAGCCCCAGGCAGTGAGAAGCCCAAAGTCCGAAGCACAGAGTGCTGTGTGTTGGGCTCTGTGTGTTGAGGAGTCTTGTGACTGCCTTGGGGCTTTGGGCTGTAGTCAGCTGACAGTCCTTTGTGCTCTGTGGGGATGACGTAGGCCAATGGGAGGACAAATGCCCCTCTGAACTGTCTTCTGGGCAGTGACAGTCATGGTC
+>mm8
+gtttaatctataagctcacacatgtgaaatgTCAGGTGTAGCATGTGCAT-CACAAGGG-----------------TA----TTTCTAGATATCCTTCATGACTGTTACATCATTTCTT-CAAACATTTGGAGAAGtggataaggttgtcatcccagcttttcactcgagaaggtggtggctcagtggggttaaatggcttccttgcactcctggag-gcaggaagtggcagGTAGGG-----AAGTTTAGAGTCTC--------------------------------------------------------------------------------------------TCGGTGTAATG----GAGGAGACTCAGGTCTGCCATGGACCTTGTGGCTGTAGTGACTTGACCC-------------------------------------AGGACAAACGCCCCACTGAGTGTCTTTC-AGGTAGTGACTCC-ATGATC
+
+>hg18.chr15(+):40427094-40427593
+CTGCAGTGAGTGAGGACAAAAGTCATCTGTCCAAACCAAGAAACCACCATCAGTTATACATACACACATACACAGACTTCTGGGCCCACTCACACAGACAGAAAACTTCACTCTTCAGCAGGGTTCTGGAAATAAGCATGTATATACTACACTGATAGGAAAATTTAAAATACAAAATAGGAAAAGCCACTTATAGGATGGGCAGAAAGGAATTCATCACTTAAGAGGAAAAAACAGCAAAGACAGGTATAGATAACAAACCAATGAAGGGTGGGAAGTTTCCCTAATAATTAAAAAGTGGACCATTCTTCAGCGTTAGAGCTCTTTTCCTTTTAATGCCAGGACCCCCATATTTGCCATCTCTGTGCCCCAAAATTTATTTTGCCTACAAATCCGTACTTGTAGACTGTGaattttataaaatgaaatatttttaaattCTACCTTGAAATTTTCTTATATGAATACTGCTTCCCTGAGCGTGCTGCTCTGTTACAGA
+>mm8
+--------------GGCAGAAGTCATCTCCACAGACAGACAAACC---CTTTGTTCCACAAGT-CCCAT-----------TGCACCTACTTACATAAACAGAAAAATCCACTCTGTAGCAAGTCTCTAGAGTAACATGCTTGC-TATTTTATTGAC----AAGTTGAAAATAAGTCTTTAGAGGGGCCTCTAACAAGATGAGTAGAATAAAATTCATTGTGTCAGTGAAAAA-GTGGCAAAGACAGGTAGAGATAATAAG----TGGGGGGTAGGTAATTGCCCAAAT-ACCAAGAGATGGACTATTTTTAATTTTTTCAGTTCATTTTCTTTTCATCTCACAGTCCCCATGCTTGCCACTGCTCTTGCCACAGATATTCTTTGCTT--GAGTTTATATCTGTAAAGAGTGGATCTCATATCGTGAAATAC-----------ACTTGAAAAGTTGTCCATAT-AGCATGTCATTCCTGAGAGTGCTGCTGTGTTACAGA
+
+>hg18.chr15(+):40481381-40481880
+TGGCTTCCTCAATACCCAGTGACCCACAGAGCTCCTGGTATCAGGACCACTTGTGTTTGTAACAAGCAAAAAATACCAGGGGGGGCATTAGAGAGGCAGTGGAGCGGGCCTGGCAGAACAGGTGCCTGGGGGTCAGGCTTCCGCATGCGGGCTGCAGTTGCTGGCATTGCCTTCCGCAGGCTCCTCATCCTCATTCACATCTGAAGCATCTTCCTTTCTGTTTCTTCTCAAGGTTCCCAAAGAGGTATAGCAGCAGCAGCGGCCAGCAGTTGTGTGCAGCACTACCCAGGGGGCCCCGAGTCTGTCTGTGGCTCGTCGAGAAGCTTCCTGGTGGGGTTTGTGGGCAGGACTGTGATAGGAGAGGGCCTTGCCTGTGTTATTTCCACTGCAGAGCAGGTGCCTCAGGGCATTGCATGACCCATGACTACCACCCCCAGGATGTGCACTTTCTCCCTCGCACCAGACACTGCACGTCACACACATGCCTTTGCACACTCAC
+>mm8
+TGGTTTTTCGTGTCCCCAGTGACCAACAGGGCTCCTGCTCTCAGGCTCACACATGTCTGTCACCAGT-GTAAATACCA-CAGTTGCA-------GAAGGCAGGACGGAGCTGGCCGGGTGGTAG-CAGGAGTTAGAGCCTACTCATGTGTCT----------GGCATTCCCTTCTGCAGACTCTGTACCCTCATTTACATCAGAGATG-TTCTTTTTCTATTTCGCTTCCAGGTTCCCAAAGAGGTATAGCAGTGGCAGCGGGCAGCCGTGGTGTGCAGCA-TTCCTTGGGGGTCCTAAGTCTGTCTGTGGCCCCCTAAGAAGATTCCTGGTAGGGTTGGTGATCGAGGC--TGATAGGA--------------------------------------------------------------GGGTACCACGCCCAGAATGCACGTTTTCTCCCTCCCACCAGACACCGCACATCAAACACACACCTTCCCACACTTAT
+
+>hg18.chr15(+):40457707-40458206
+cctgtgggtaattaatctggttgcccccaccccggggggagctatcctgccgtgagtgatcaaaagttagttttaggaccacatgagtaaacaagctctttagataaactcctctacattcctatgtatctgtgccctaagctattaagtggattcggctgccttcagccaaacactttatgcaaacctctaggccttccaagagggtttgtgtttatatcctataaattcatcttaaaatttttgccaccagcctgactgaactcccaaaagtgataacctctccttcatttttaatattagtaatttgtgttttcatttttcttgtttagcatggctaaaggtttatcaattctattgatctttccaaagaaccatttttgttttcattgactttctattgttttcttgttttttatttcattcatttctgctctgattttttattgtttcttttcttctgcttgctttaggcttaagtatctcttctatagtgtac
+>mm8
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr15(+):40438491-40438990
+ATTTTCTCAAATGAGGACTCTGCTGAGTAGCATTTTCCATGCAGACATTTCCAATGAGCGCTGACCCAAGAACATTCTAAAAAAGATACCAAATCTAACATTGAATAATGTTCTGATATCCTAAAATTTTAGGACTAAAAATCATGTTCTCTAAAATTCACAGAATATTTTTGTAGAATTCAGTACCTCCCGTTCACCCTAACTAGCTTTTTTGCAATATTGTTTTCCATTCATTTGATGGCCAGTAGTTGGGTGGTCTGTATAACTGCCTACTCAATAACATGTCAGCAGTTCTCAGCTTCTTTCCAGTGTTCACCTTACTCAGATACTCCCTTTTCATTTTCTGGCAACACCAGCACTTCATGGCAACAGAAATGTCCCTAGCCAGGTTCTCTCTCTACCATGCAGTCTCTCTTGCTCTCATACTCACAGTGTTTCTTCACATCTATTTTTAGTTTTCCTGGCTCAAGCATCTTCAGGCCACTGAAACACAACCCTC
+>mm8
+ATTTCCTTGACTGGAAATTCTGCTGAGTGGCATTTTCTACCCA----GTTGGACTGAAAGCCGACTCCAGAACATTCTAGAAAAGATACTGGCTCTAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AATACTGTTTTCCATGTATCCAGCGGCTGCTGCTTCAGTAGCCTGCATGACTGCCTAGTCCTTTACACA---------CTTTGCTGATTTCTGGTGTTCAGCTGTCTCAGACA-----CTCTCACTTCTTGACAAGCCGAGTTCTTAATGTCAACAGAAATACCTCCAGCTAGGTCCTTC-GCGACCACTCAGTCTCTGTGGCTTTCATGATCACAACCTCACTTCATGTCTATTTTTAGTTTTCCTGGCTTAAGCTTCTACAGGCCACTGAAACACAACCCTC
+
+>hg18.chr1(+):120055534-120056033
+tttactgagaatgatgatttccaatttcatccatgtccctacaaaggacatgaactcatcattttttatggctgcatagtattccatggtgtatatgtgccatattttcttaatccagtctatcattgttggacattttctttttgatagtcgaattcccttcaacgtctagcacagtgccttgcacatttacccactcaaaaaaaatttcgtaaggaattaataaatGAATCCTTAGGAGGAAAAGTGAAAATGAAGTTTTTCTCTCAGGATGAGGTGTATTTCTCCGTTCATTTCAGATATGCATCAGCTAGTCAGCGTAAATTGTGCTTTTTATATGCTCACCAGGTGTAGGTAAGAGCTTTGGCTGAGATGGAGAAATTCATCGCGGGAGGATAATAAAGCGGGCAGGGATTTGGCAACCTCAGAGCCGCGAGGAGGAGGCGGAGTCGCGGAGAGTTTGAGTATTTCCGTCCAATCAAAAGGAGACTGTAAGAGG
+>mm8
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AATAAATG-GTCTTTAAGAGGAAAAGTTACTATGAGATTTAATTCCCTCGTGGCAGCGTATTTC--TGTTTATTTCCAATATAAATCAGCCTGCTGGCATAAATCGTGCGTGTTA-AAGCTCACCCGGGGCAGGTAAGGGCTTCA---CTGCTGGA-AGTGTAGTCTGTGTAGGataaaaaaaaaaaaaaaaaTGTGGGAGGCTCTGCCC------GGGGAGGCGGAGT--CAGAGAGTTTAAGCATTTCTGACCAATCAAAAGGAGACTGTTGGCGC
+
+>hg18.chr1(+):120063274-120063773
+AAATCAGAATACCTCCAGGTGCTCACCTGGTGTTGGCCTCAGCACTGGGGCAGTCAGCACTGAGGTGGCTTCTGTTTGATTCCTCTAAGCCCTGGGTGCCCATGTGACTTGTATACACCCAGGTCATAATCAGTTTAGCATAATGCCAGATACGTACATAGCGGGCATCCGATAAAATGAAGGAAGAAAAGTACAGGGGAGGGGAAGGGAAAGtaggcaggcttaactttgttgggcttcagtttttcctctgtaaaatggagttggaccagatgctggtgaacatttcttcaaatctcccactctgacgttctGCTTCagaacctcagacataaaaggatttggagtgtcttccaggccgcctgcatgtttctctctgctggtaggcacagcccccaagcagtgaggatgtgtgatgcataaacacctccagaggaatcgttctactattgctcttgaacaattcttccagtgtttagaagctcttaaggcttaaata
+>mm8
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
+>hg18.chr6(+):159106769-159107268
+CCTTTGCAAAGCTTTTATTTCATGTCTGCGGCATGGAATCCACCTGCACATGGCATCTTAGCTGTGAAGGAGAAAGCAGTGCACGAGAAGGAATGAGTGGGCGGAACCAACGGCCTCCACAAGCTGCCTTCCAGCAGCCTGCCAAGGCCATGGCAGAGAGAGACTGCAAACAAACAAACACAAGCAAACAGAGTCTCTTCACAGCTGGAGTCTGAAAGCTCATAGTGGCATGTGTGAATCTGACAAAATTAAAAGTGTGCATAGTCCATTACATGCATAAAACACTAATAATAATCCTGTTTACACGTGACTGCAGCAGGCAGGTCCAGCTCCACCACTGCCCTCCTGCCACATCACATCAAGTGCCATGGTTTAGAGGGTTTTTCATATGTAATTCTTTTATTCTGTAAAAGGTAACAAAATATACAGAACAAAACTTTCCCTTTTTAAAACTAATGTTACAAATCTGTATTATCACTTGTATATAAATAGTATATAG
+>mm8
+GCCTTGGAGAGCTTTTATTGTGTGTATCTGGTGCGGAGT-CACCCGCACAGGACATCACAACCAAGGAGGC-----TAGTCCGCGAAAGGAAGGAAG---------------------ACAAACTG-----------------AAAAC--GGGA----ACAAGTTGCTCACAA-----------TAAAGAGCGTCCCTTCAGGGCTGGAGTCTGGATGCTCTCGGTGTCAAATAAGAAACTGACAGAAATGGAAGTGTGCAT-----TTTACGTGCACAAAAC-CCACTAACATTTTTGTACAGTGGTGATTACTGCAGTCA---TCGGTTTCCCGACTGCCCCTGTG-----TCAGATCAAGTGTCTCGG-TTACATGGTTCTTAATGTTGAATTCTTTTATTCTGTAAAAGGTAACAAAATATACAGAACAAAACTTTCCCTTTTTAAAACTAATGTTACAAACCCATATTATCGCTTATATATAAATACTATATAG
+
+>hg18.chr6(+):159106768-159107267
+GCCTTTGCAAAGCTTTTATTTCATGTCTGCGGCATGGAATCCACCTGCACATGGCATCTTAGCTGTGAAGGAGAAAGCAGTGCACGAGAAGGAATGAGTGGGCGGAACCAACGGCCTCCACAAGCTGCCTTCCAGCAGCCTGCCAAGGCCATGGCAGAGAGAGACTGCAAACAAACAAACACAAGCAAACAGAGTCTCTTCACAGCTGGAGTCTGAAAGCTCATAGTGGCATGTGTGAATCTGACAAAATTAAAAGTGTGCATAGTCCATTACATGCATAAAACACTAATAATAATCCTGTTTACACGTGACTGCAGCAGGCAGGTCCAGCTCCACCACTGCCCTCCTGCCACATCACATCAAGTGCCATGGTTTAGAGGGTTTTTCATATGTAATTCTTTTATTCTGTAAAAGGTAACAAAATATACAGAACAAAACTTTCCCTTTTTAAAACTAATGTTACAAATCTGTATTATCACTTGTATATAAATAGTATATA
+>mm8
+GGCCTTGGAGAGCTTTTATTGTGTGTATCTGGTGCGGAGT-CACCCGCACAGGACATCACAACCAAGGAGGC-----TAGTCCGCGAAAGGAAGGAAG---------------------ACAAACTG-----------------AAAAC--GGGA----ACAAGTTGCTCACAA-----------TAAAGAGCGTCCCTTCAGGGCTGGAGTCTGGATGCTCTCGGTGTCAAATAAGAAACTGACAGAAATGGAAGTGTGCAT-----TTTACGTGCACAAAAC-CCACTAACATTTTTGTACAGTGGTGATTACTGCAGTCA---TCGGTTTCCCGACTGCCCCTGTG-----TCAGATCAAGTGTCTCGG-TTACATGGTTCTTAATGTTGAATTCTTTTATTCTGTAAAAGGTAACAAAATATACAGAACAAAACTTTCCCTTTTTAAAACTAATGTTACAAACCCATATTATCGCTTATATATAAATACTATATA
+
+>hg18.chr6(+):159106766-159107265
+GTGCCTTTGCAAAGCTTTTATTTCATGTCTGCGGCATGGAATCCACCTGCACATGGCATCTTAGCTGTGAAGGAGAAAGCAGTGCACGAGAAGGAATGAGTGGGCGGAACCAACGGCCTCCACAAGCTGCCTTCCAGCAGCCTGCCAAGGCCATGGCAGAGAGAGACTGCAAACAAACAAACACAAGCAAACAGAGTCTCTTCACAGCTGGAGTCTGAAAGCTCATAGTGGCATGTGTGAATCTGACAAAATTAAAAGTGTGCATAGTCCATTACATGCATAAAACACTAATAATAATCCTGTTTACACGTGACTGCAGCAGGCAGGTCCAGCTCCACCACTGCCCTCCTGCCACATCACATCAAGTGCCATGGTTTAGAGGGTTTTTCATATGTAATTCTTTTATTCTGTAAAAGGTAACAAAATATACAGAACAAAACTTTCCCTTTTTAAAACTAATGTTACAAATCTGTATTATCACTTGTATATAAATAGTATA
+>mm8
+AAGGCCTTGGAGAGCTTTTATTGTGTGTATCTGGTGCGGAGT-CACCCGCACAGGACATCACAACCAAGGAGGC-----TAGTCCGCGAAAGGAAGGAAG---------------------ACAAACTG-----------------AAAAC--GGGA----ACAAGTTGCTCACAA-----------TAAAGAGCGTCCCTTCAGGGCTGGAGTCTGGATGCTCTCGGTGTCAAATAAGAAACTGACAGAAATGGAAGTGTGCAT-----TTTACGTGCACAAAAC-CCACTAACATTTTTGTACAGTGGTGATTACTGCAGTCA---TCGGTTTCCCGACTGCCCCTGTG-----TCAGATCAAGTGTCTCGG-TTACATGGTTCTTAATGTTGAATTCTTTTATTCTGTAAAAGGTAACAAAATATACAGAACAAAACTTTCCCTTTTTAAAACTAATGTTACAAACCCATATTATCGCTTATATATAAATACTATA
+
+>hg18.chr9(+):111041832-111042331
+ttaagcagagaggtatttattagagggtattatatggcatacacaatttccaggagcccacagataagggtttggatgccttcctgccaggaagagcacaagtagccaggacaaacacgtacctttacaggactattactgaggaaatcccactgccaccactTCTCTCTACTCAGCACCTGTGACAGGCAGGACAACCTTCACCAGAGTTGCCCCAGATGAAGAAAGGCATCAGCTGCTGTGCCTATAAGATCCACTCTTGCCAAGAGCAGCCTCATTCTAGGATGATCTTGCTCCACCCACCTAACTGAATGCTCACCTTCAGACTTCCAAAAGCCAACTGTTCTGTTACCAAGGTCATTCACAAATGAGACTTCTGCATAGCAACAAGAATCAATTTAAAAAAAATGAAGATGGAGTCAAAAAAAAAGCAAGAATAATCTTTATTCCTTGGAAACACATTTGTAAAAATGCTATCAATAAGATGAAAAGATTCAGA
+>mm8
+TTAAGCAGAAGG--CTTTGATCGA----------------GGATCATCTTTAAGAAGCCACAGACAGA-----------------GCCAAGAAGAG-GTAAGCAACCACGAGAAGGTGTACCCGTCACAGGACTGTTATCAGGGAACACCCA-------GGTGTCTCTCTGCTCTGCACATGGAACAGGTACTGCAGCCTCTTCCAGAAGCGCATCGG---GAGAATCACCCCAGTCACTGTACCTATA-------------------GGAGCCTCAGTGAAGGATGGTTTTGTCCCAACCACATAACTGAAGGTTCACCTTCGGA-CACCCTGAGTCAACTGTACCATGAGTGAGATCA-----AAGGGAGGCTTCTGTGCAG----AAGAATCAAC------GCAATGAAGATGGAGTCCAAAAAAAAACAAGAATAATCTTTATTACTTGGAGACACA-TTGTAAAAATGTTAGCAGTAAGATGAAGAGACCCAGA
+
+>hg18.chr9(+):110974075-110974574
+GAAACCATGGAATCCTCTTATTTTACTGGTTAGAGGTGAGCTGCCAAAGGTACTGGGTTTCAAATACAGTAACAGCCAACTTGTTTGTGGTCAGACTTCCAGTGACGTCAACCTTCAGAAACTTCAACATCTGTGAACTCTGGGGGAAGCGGGGAAGAAGCAGGAAGCCCAGAGCCTCCTGGAAACACTGGCCAAAAAGCCCATGCATCCCTTCTTGGAAGCCAAGCAGATCTGACACATAGGAAATACTGGCTTTCCTGGCTTCCCCAAGAAACCTTCAGCTTTGCCCTGGAGGTTTCCATCAGCGAGCAGGAGGTGAAGAGCAGAAGCCTCAGAAAGCAGGTTAGAAGAGGAAGAGGGTGCTGGGTTGGCAAGAAGTGACAGCCCCATATTGTACGGGAACATATTTTGTATCATGTGCACAAGATAAAGAACAGCTAAAGCTGTTTTAAAAGTATAGCCGGGGGACATAGGGGTAAAAGGACCCAAACGCTACAAT
+>mm8
+GC---CAC----TCCT---------CTCCTTGGGA-TGAACTGCCTGCGGTTCTGGGTTGCACATACAAGAGCAACCAGCATGTTTGTGCTCAGGTTTGCAGGGATGTCCACCCACTGAGACT------CTTGTGAGCCCAGGGAGAGGTGGGGACAAGGTAGGAGCTTGCAAGCCTCCTGAACGCAGCGGCTAGAACCTCCATGCACACCTACCTAGGAACAAATCAAGTCAGACTCGTGGGATACACAT-GTGGCCCGAAAG-CTCCGGAAACCTTCTGCTGTGTTCTGGAGGCTTCCATCTGAGAGCAAGG-GGGAGGAGTGCACACTGCAGAGAGCAGCTCAGAAGAGGAAGCAGCTGCTGGGTTGGCAGGAGGTGACAACCCTGTGTTCTATAGGAACATGGTTTGTGTCACGTGCACATGATAGAGGACAGCCAAAGCCATTTTGCTAGTA-ATCTAGGGGCTTCGTGAGTAAAAAGACCCAAAAACTCCACT
+
+>hg18.chr10(+):94822723-94823222
+ccttcctcttataccgtctctttatcctgccaGGGCTAAGGACCCCCTTCCCTGCTGTCCAGCTGGGGCGCCAAGCAGCAGGGCCCTCCGAATAGGCGAGCTGTGCTTGGATCTCAGAGACGGGCACCGACTGCCGAGCCCCAGACGAAGTGCCCCAGGGTCGGGGATCAGGCTTGTGCAGGGTAGCACCTGGGGACCTGAGGGACCTGGAGGCCTTCTTGTATCCTGAAGTAGGACCTTCTAAGACTTCATGAGTCCTGGCCCCCTTGCAGGGGTTGGGGAGCTGGGGATCCCAGATCTGCCTATTGCGCCCGATGCCCCGAGGCTCTCTCTTGGACTCTGGCCCTGAGTTCTTCTGCGCGATCCTTCGGAGACGTCTGGAGGCCTGCTTTATGcatctctcttggacctcagtttccccacacgtgggaggaggcagctggacgattcctgaaaggactttccCTTGCTTCCTCATCACGTGGAAGAGAGCCCACCC
+>mm8
+CTCCCTGTATTC-----CTCCCCATTCTGCCTGGACTGGGGGCCCTCTTCCCGGCCGCTTGGCTGAGGTTGCAAGCCCCAGGGCTATAGGAATGGGCCGGCTTGGCGGTATTACTACAGTGGAG-GTTGACTTTGGAGCCTCTGGTACCAGGGCTTAGAGAAGGGAGTCAGGCATGTGCAAGGCTGCACCTGGGGGCCC-AGAGACCTGGAGGCTTCTTTGAACTCGAAAGCAGGATTTTCCAAGTCTTCATGCGC-TGGCTCGCCTGTGGGGCCCTGGAAAGCTAGCG-TCCACGATCCGCCAGTCATACTTGACCTCCGAGACCG---GCTAGGACCCTCGCCCTGGGATCTTCTT-GGGATCCTCCAGA----TCAGGAAGCGT---------------TTGGAATCTCATTTACTCAACCGGTGGGTCAAGTCCATTGGATGATTCTTGAACGC----------GCTTTCCAAGCCAATGGAAAAGAGCCCACGA
+
+>hg18.chr10(+):94823138-94823637
+ttccccacacgtgggaggaggcagctggacgattcctgaaaggactttccCTTGCTTCCTCATCACGTGGAAGAGAGCCCACCCGGCACCTGGAAATGGAAAGCCAGTGAAGGCTGCTTTGGGCCGGGGCAGCGGGTGGGACCGGGCGGGAGGGATTCCAAAGAGACCGCCGGGAAGGCTAGAGCTTGGAATTCCGGCTCCTCGGAGTCCTGGCCCTCCCCCACCGCCGCCTCGGAGCTCAGCACACCTTGGATGGGGGAGGCGGGCAGCTCCTAGCCCCGCACCCCAGGAGGCGCGCTCGGAGGGAAGCCGCCACCGCGCCGCCTCTGCCTCGGCGCGGAACAAACGGTTAAAGATTTTGGGCAGCGCCTCGCGGGGGGAGGAGCCAGGGGCCCAATCCGCAATTAAAGATGAACTTTGGGTGAACTAATTGTCTGACCAAGGTAACGTGGGCAGCAACCTGGGCCGCCTATAAAGCGGCAGCGCCGTGGGGTTTGAA
+>mm8
+TACTCAACCGGTGGGTCAAGTCCATTGGATGATTCTTGAACGC----------GCTTTCCAAGCCAATGGAAAAGAGCCCACGAGGCGCCTGTGAATGGTGAGCTGG----GAAGGCTTCGGGCTCGGGCAGCTGGTTCGACCCGGCTCGAGGGACAGCAGAGAGACAGCTAGGAAACCCAGGACTCCAAATTCCCACTTCTTGGAACCCCGACTCCCCCCCCCCGCCGCCTCGGAGCTCTGCACACCTAGGACAAGGAAAGAGGTG--TTCCTAGTCCCGCACCCCAGGAGGCGCGCTCAGAGGGAAGCCGCCAGTGCGCCGCCTCTGCCTCGGCGCGGAACAAACGGTTAAAGATTTTGGGCAGCGCCTCGAGGGGGGAGGAGCCAGGGGCCCGATCCGCAATTAAAGATGAACTTTGGGTGAACTAATTGTCTGACCAAGGTAACGTGGGCAGTAACCTGGGCGGCCTATAAAGAGGGCGCGCGGCGGGGTTCGGA
+
+>hg18.chr10(+):29005931-29006430
+CCGCCTCCCCCGGGCTCCCACCCGAACCCTCCTCCGCCACCTGCACAGGCCGGGGCATTGTCACTCGCCCCTGGGGGTTCCAGAAAACGCAGTGCGGCCGGGGAGGACGACCACACGGACCCCCTGCGTGTTTCGGGGGGCACCCAAAAGAAGCCCCGCGCTGGGGAACGCTGACCACCCGAGGCTGAGCCGTCAGGGTCTCGGAGGCGGGTTCCCGAGCCGGTCCCGGGGCTGGGCTCCCCCGGCGCCTCGCGAAGGTCACTGACGCGCAGGCCTCCGCAAGGGGGAGCGCGGGAGACGGCAGCGCACCAGCCGGGCGCCCCAGCCGGGCGCCCCAGACGCCGGCGCCGCTCGGAGCCGCCGGGCAGGTCCCCCAGCGCTCGCGTCTGGGCCCGCCCCCCGCTGCGGGGCGGATTGACAGGAGCCCGGCGGCCAATCGGACGCCGTggggcggggcgaggcggggcggtgcaggccggCTCCCGGCGCGGGGCGCTAT
+>mm8
+CTGCCCCTTCTTGACTATCACCCTACTCCTCCTCGGCCA--CGCGCGGGCGGGCGTATTGTTACATGGCCCTGGTGGTTTCGGCAACCGAAGTATGGCCGAGGATGATGACTACTGAGATCCCTTGCAGGTTTCAGGTGGGACAAAAGCGAAGCCACGTGCTGGAGGCCGCTGACCA---GAGACTGAGCAGTGAGGGTCTCGTAGCAAA--CTCCGAACCTATCTAGAAGAGGGGCT-CTGCGACGCATAT--GAGGCTGT--TCGCGCAGGCGTTCGCTAGGGGGAGTGCT-----------------------GCGGCCGTGTCCACAGTGCTACTTGCCAGCGCCAGCGGGAGCCCGGCGGCTTGTCTGCCTTAGCCCGCGTCTGGCCCCGCCCCCTGCGGCTGGGCCCTGGGGCTAGAG-GCGTCCGCCAATCGGAGAGTG-GAGGCGGGGCAGGGCGGGGCCGCGCTGGCCCACTCTGGGCGCCGGGCGCTAT
+
diff -r 973d6cbeea87 -r 77f8bf51b2ae tools/maf/interval_maf_to_merged_fasta.py
--- a/tools/maf/interval_maf_to_merged_fasta.py Thu Aug 21 16:49:16 2008 -0400
+++ b/tools/maf/interval_maf_to_merged_fasta.py Fri Aug 22 10:39:58 2008 -0400
@@ -33,17 +33,23 @@
 
 assert sys.version_info[:2] >= ( 2, 4 )
 
+def stop_err( msg ):
+    sys.stderr.write( msg )
+    sys.exit()
+
 def __main__():
     
     #Parse Command Line
     options, args = doc_optparse.parse( __doc__ )
     mincols = 0
-    
-    if options.dbkey: primary_species = options.dbkey
-    else: primary_species = None
+    strand_col = -1
+  
+    if options.dbkey:
+        primary_species = options.dbkey
+    else:
+        primary_species = None
     if primary_species in [None, "?", "None"]:
-        print >>sys.stderr, "You must specify a proper build in order to extract alignments. You can specify your genome build by clicking on the pencil icon associated with your interval file."
-        sys.exit()
+        stop_err( "You must specify a proper build in order to extract alignments. You can specify your genome build by clicking on the pencil icon associated with your interval file." )
     
     include_primary = True
     if options.species:
@@ -52,43 +58,40 @@
             secondary_species = None
             species = None
         else:
-            try: secondary_species.remove( primary_species )
-            except: include_primary = False
+            try:
+                secondary_species.remove( primary_species )
+            except:
+                include_primary = False
             species = [primary_species] + secondary_species
     
-    if options.interval_file: interval_file = options.interval_file
+    if options.interval_file:
+        interval_file = options.interval_file
     else:
-        print >>sys.stderr, "Input interval file has not been specified."
-        sys.exit()
+        stop_err( "Input interval file has not been specified." )
     
-    if options.output_file: output_file = options.output_file
+    if options.output_file:
+        output_file = options.output_file
     else:
-        print >>sys.stderr, "Output file has not been specified."
-        sys.exit()
+        stop_err( "Output file has not been specified." )
     
     if not options.geneBED:
         if options.chromCol:
             chr_col = int( options.chromCol ) - 1
         else:
-            print >>sys.stderr, "Chromosome column not set, click the pencil icon in the history item to set the metadata attributes."
-            sys.exit()
+            stop_err( "Chromosome column not set, click the pencil icon in the history item to set the metadata attributes." )
         
         if options.startCol:
             start_col = int( options.startCol ) - 1
         else:
-            print >>sys.stderr, "Start column not set, click the pencil icon in the history item to set the metadata attributes."
-            sys.exit()
+            stop_err( "Start column not set, click the pencil icon in the history item to set the metadata attributes." )
         
         if options.endCol:
             end_col = int( options.endCol ) - 1
         else:
-            print >>sys.stderr, "End column not set, click the pencil icon in the history item to set the metadata attributes."
-            sys.exit()
-        
+            stop_err( "End column not set, click the pencil icon in the history item to set the metadata attributes." )
+
         if options.strandCol:
             strand_col = int( options.strandCol ) - 1
-        else:
-            strandCol = -1
 
     mafIndexFile = "%s/maf_index.loc" % options.mafIndexFileDir
     #Finish parsing command line
@@ -99,21 +102,17 @@
     if options.mafSourceType.lower() in ["cached"]:
         index = maf_utilities.maf_index_by_uid( options.mafSource, mafIndexFile )
         if index is None:
-            print >> sys.stderr, "The MAF source specified (%s) appears to be invalid." % ( options.mafSource )
-            sys.exit()
+            stop_err( "The MAF source specified (%s) appears to be invalid." % ( options.mafSource ) )
     elif options.mafSourceType.lower() in ["user"]:
         #index maf for use here, need to remove index_file when finished
         index, index_filename = maf_utilities.build_maf_index( options.mafSource, species = [primary_species] )
         if index is None:
-            print >> sys.stderr, "Your MAF file appears to be malformed."
-            sys.exit()
+            stop_err( "Your MAF file appears to be malformed." )
     else:
-        print >> sys.stderr, "Invalid MAF source type specified."
-        sys.exit()
+        stop_err( "Invalid MAF source type specified." )
     
     #open output file
     output = open( output_file, "w" )
-    
     
     if options.geneBED:
         region_enumerator = maf_utilities.line_enumerator( open( interval_file, "r" ).readlines() )
diff -r 973d6cbeea87 -r 77f8bf51b2ae tools/maf/interval_maf_to_merged_fasta.xml
--- a/tools/maf/interval_maf_to_merged_fasta.xml Thu Aug 21 16:49:16 2008 -0400
+++ b/tools/maf/interval_maf_to_merged_fasta.xml Fri Aug 22 10:39:58 2008 -0400
@@ -56,6 +56,13 @@
   </outputs>
   <tests>
     <test>
+      <param name="input1" value="13.bed" dbkey="hg18" ftype="bed"/>
+      <param name="maf_source" value="cached"/>
+      <param name="maf_identifier" value="17_WAY_MULTIZ_hg18"/>
+      <param name="species" value="hg18,mm8"/>
+      <output name="out_file1" file="interval_maf_to_merged_fasta_out3.fasta" />
+    </test>
+    <test>
       <param name="input1" value="1.bed" dbkey="hg17" ftype="bed"/>
       <param name="maf_source" value="cached"/>
       <param name="maf_identifier" value="8_WAY_MULTIZ_hg17"/>